Vaše zařízení není podporováno!

Témata:

 

Afrika - přírodní poměry - prezentace (.pdf)

Afrika - přírodní podmínky - pracovní list (.pdf)

Afrika - podnebí, vodstvo - prezentace (.pdf)

Evropa - povrch, geologie - prezentace (.pdf)

Afrika - podnebí - test (.pdf)

Evropa - státy, orientace na mapě - test (.pdf)

Evropa - podnebí - prezentace (.pdf)

Evropa - orientace na mapě - pracovní list (.pdf)

Afrika - obyvatelstvo - prezentace (.pdf)

Evropa - přírodní podmínky - pracovní list (.pdf)

Evropa - vodstvo - prezentace (.pdf)

Afrika - obyvatelstvo - pracovní list (.pdf)

Austrálie - poloha, horizontální členitost, geologie - prezentace (.pdf)

Evropa - obyvatelstvo - prezentace (.pdf)

Asie - přírodní poměry, orientace na mapě - pracovní list (.pdf)

Australie - osidlování a obyvatelstvo - prezentace (.pdf)

Evropa - přírodní podmínky, podnebí - pracovní list (.pdf)

Evropa - sídla - prezentace (.pdf)

Austrálie - přírodní poměry - pracovní list (.pdf)

Evropa - vodstvo - pracovní list (.pdf)

Severní Amerika - přírodní poměry, orientace na mapě - pracovní list (.pdf)

Severni Amerika - fyzickogeografické regiony - pracovní list (.pdf)

Asie - podnebí - pracovní list (.pdf)

Evropa - obyvatelstvo - pracovní list (.pdf)

Amerika - podnebí - pracovní list (.pdf)

Asie - vodstvo - pracovní list (.pdf)

Jižní Amerika - přírodní poměry, orientace na mapě - pracovní list (.pdf)

Severní Amerika - klima a přírodní regiony - test (.pdf)

Geomorfologické členění České republiky - pracovní list (.pdf)

Afrika - přírodní poměry, orientace na mapě - pracovní list (.pdf)

Austrálie - přírodní poměry, orientace na mapě - pracovní list (.pdf)

Česká Republika - geomorfologie, orientace na mapě - pracovní list (.pdf)

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo