ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Gymnázium

ŠVP "Moje škola"

Školní vzdělávací program (ŠVP) Moje škola, podle kterého jsou vyučovány třídy prima-oktáva 8letého studijního cyklu a 1. B  - 4. B 4letého studijního cyklu.

ŠVP je vypracován dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a odpovídá standardům Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání (RVP Z) a gymnázia (RVP G).

ŠVP "Moje škola" platný pro ročníky, které nastoupily po roce 2019 (od 1. 9. 2019):

ŠVP "Moje škola" platný pro ročníky před rokem 2019:

Dodatky k ŠVP:

ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech"

Školní vzdělávací program (ŠVP) Inspirace a poznání v souvislostech, podle kterého jsou vyučovány třídy 1.Aj - 4.Aj 4letého studijního cyklu, od školního roku 2020/2021.

ŠVP je vypracován dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a odpovídá standardům Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G).

Předměty v 1. a 2. ročníku
Povinné předměty ve 3. a 4. ročníku
Volitelné předměty ve 3. a 4. ročníku

Střední odborná škola

ŠVP "Informační technologie"

Školní vzdělávací program (ŠVP) Informační a databázové systémy, podle kterého je vyučován obor Informační technologie na SOŠ. 

ŠVP je vypracován dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a odpovídá standardům Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18 – 20 – M/01 Informační technologie.

ŠVP "Informační a databázové systémy" platný pro ročníky, které nastoupily ke studiu po roce 2019 (od 1.9.2019):

ŠVP "Informační a databázové systémy" platný pro ročníky, které nastoupily ke studiu před rokem 2019:

ŠVP "Ekonomické lyceum"

Školní vzdělávací program (ŠVP) Ekonomické lyceum, podle kterého je vyučován obor Ekonomické lyceum na SOŠ. 

ŠVP je vypracován dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a odpovídá standardům Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78 – 42 – M/02 Ekonomické lyceum.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search