Juniorská univerzita LF UK

Naši studující se aktivně zapojují i mimo školu do příležitostí, které jim umožní přípravu a rozhodování o dalším kariérním směřování. Absolvováním Juniorské univerzity Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni získali nejen odborné informace, ale i reálné zážitky jak to na fakultě vypadá, mohli si ujasnit své preference a uvědomit si, jaké konkrétní kroky pro přijetí mohou začít dělat. Důležitou součástí pro sebereflexi našich studentů je portfolio, kde mají vložené i osvědčení z Juniorské univerzity.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search