Na přelomu května a června proběhl na rokycanském gymnáziu první Týden praktické výuky.
Cílem pečlivě připravované akce bylo propojit školní výuku s praxí, nabídnout žákům netradiční  pohled na jednotlivé obory a motivovat je k  hlubšímu zájmu o studium.
Týden praktické výuky připravovali učitelé se značným předstihem, vynaložené úsilí se ale vyplatilo, vznikl atraktivní program, který pokrýval celou škálu vyučovaných předmětů – od deskriptivní geometrie po angličtinu, od fyziky po hudební výchovu.
Každý žák si pak mohl vybrat aktivitu zcela podle svého zájmu. Z pestré nabídky jen namátkou vybíráme - návštěva Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a oddělení nukleární medicíny fakultní nemocnice v Plzni v rámci kurzu o využití radioaktivity, pozorování noční oblohy ve spolupráci s rokycanskou hvězdárnou, botanické, zoologické i geologické výpravy do přírody, kurz krajinářské malby, týden angličtiny s rodilým mluvčím, workshopy US Point Plzeň, historicko-kulturní vzdělávací pobyt na zámku Veltrusy, putování po stopách hudby a hudebníků v Praze a mnoho dalšího. 
Ohlasy ze strany učitelů i žáků jsou jednoznačně pozitivní, zdá se tedy, že TPV se stane další oblíbenou tradicí rokycanského gymnázia. 

Jedním ze základních principů fungování komunity IB škol po celém světě je jejich vzájemná spolupráce. Proto se na přelomu května a června zástupci naší školy vydali do norského Elverumu sbírat zkušenosti na místní střední školu. Elverum videregående skole – EVS (www.elverum.vgs.no/) je státní škola, která má v současné době přibližně 1150 studentů a 185 zaměstnanců a na podzim roku 2019 prošla kompletní rekonstrukcí.
Škola vyučuje širokou škálu předmětů v mnoha různých oborech: elektrotechnika a výpočetní technika, stavebnictví, technologie a průmysl, prodej, služby a cestovní ruch, zdravotnický obor, sportovní obor a obor zaměřený na umění, design a architekturu.
EVS je také jedinou školou v regionu Hedmark, která nabízí žákům studium v rámci mezinárodního programu IB DP. Během našeho týdenního pobytu jsme měli možnost si prohlédnout moderní a velice funkční prostory školy, navštívit několik vyučovacích hodin a také se účastnit schůzky učitelů IB oboru. Mimo jiné jsme jednali s vedením školy a koordinátorem IB programu o vzájemné spolupráci našich škol. Domluvili jsme vzájemné návštěvy českých a norských studentů. Již tento týden se virtuálně setkají studenti 2.A se svými protějšky z norské školy. Po krátkém seznámení budou diskutovat o podobnostech a rozdílech na svých školách a vymění si zkušenosti z IB DP programu.
Důležitou součástí naší návštěvy bylo sdílení zkušeností s administrativou celého programu. Byl nám představen školský informační systém ManageBac, který se používá na více než 3000 IB školách po celém světě. Systém spravuje učební plány pro IB předměty, plánování jednotlivých lekcí, hodnocení a různé výkazy pro potřeby organizace IB v jednom flexibilním a intuitivním systému.
Během návštěvy se nám podařilo získat mnoho praktických poznatků a věříme, že jsme navázali dlouhodobý partnerský vztah mezi našimi školami a vzájemné návštěvy budou v budoucnosti přínosem pro obě strany.   

 

 

 

Oznamuji výsledky 1. kola přijímacích zkoušek - náhradní termín - pro školní rok 2022/2023.

4leté gymnázium podle ŠVP "Moje škola" - náhradní termín

4leté gymnázium podle ŠVP "Inspirace a vzdělávání v souvislostech" - náhradní termín

8leté gymnázium - náhradní termín

Informační technologie - náhradní termín

Ekonomické lyceum - náhradní termín

 

Oznamuji výsledky 2. kola přijímacích zkoušek do oboru Ekonomické lyceum pro školní rok 2022/2023. 

Ekonomické lyceum - 2. kolo

Pavel Vlach, ředitel školy

 

Žáci Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech se již řadu let úspěšně zapojují do Středoškolské odborné činnosti (SOČ). I v letošním ročníku se rokycanským studentům dařilo, v krajském kole dokázali zvítězit v pěti kategoriích a získali tak možnost změřit síly se svými vrstevníky v kole celostátním.


SOČ má v České republice dlouhou tradici. Vznikla už v roce 1978 s cílem podpořit odbornou aktivitu žáků středních škol. Během let prošla tato soutěžní přehlídka dílčími změnami, reagovala na vývoj vědy a techniky a přizpůsobovala se aktuálním nárokům na odbornou činnost. Student, který se dnes rozhodne do soutěže zapojit, si podle svého zájmu může vybrat z 18 soutěžních oborů. Ty jsou nastaveny tak, aby pokryly široké spektrum odborného zaměření středních škol. Najdeme zde například matematiku, fyziku, biologii, ale také historii, teorii kultury a umělecké tvorby nebo ekonomiku a řízení. Student si sám stanoví výzkumný úkol, na němž chce pracovat, navrhne postup řešení a celý projekt zaznamená do odborné vědecké práce. Výsledky svého bádání pak obhajuje před odbornou komisí.

V letošním školním roce do krajského kola SOČ postoupilo devět prací z Gymnázia a SOŠ Rokycany. Čtyři mladí badatelé obstáli v náročné konkurenci a postoupili do celostátního kola: v oboru Historie Karel Císař (Co se může skrývat za torzem deníku legionáře Jaroslava Mošny), v oboru Filozofie a politologie Tereza Krocová (Obraz historických výročí na sociálních sítích vybraných politických stran), v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí Václav Mitáček (Motýli skupiny Rhodopalocera v okolí obce Terešov) a v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava Dalibor Kulle (Drátotlač - výroba filamentu pro 3D tisk). O postupu Jakuba Lipky, který je autorem další biologické práce - Mihule potoční (Lampetra planeri) v Krkonoších, rozhodne ústřední komise SOČ.


Účast v soutěžní přehlídce SOČ je nejen cennou zkušeností, ale také impulsem pro další odborný růst rokycanských studentů.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search