Gymnázium čtyřleté s výukou
v anglickém jazyce

kód: 79-41-K/41  - podle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech

Od školního roku 2020/21 otevíráme novou třídu 4letého gymnázia pro 20 žáků. Výuka v tomto oboru probíhá částečně v Aj. Škola usiluje o certifikaci v systému International Baccalaureate Diploma Programme s ukončením studia touto mezinárodně uznávanou zkouškou. 

Tento obor je zajímavý nejen výukou v Aj, ale i konceptem vzdělávání, zaměřeného na motivační učební prostředí, poznávání a výuku v souvislostech, na praktické činnosti. Úkolem je především rozvoj klíčových kompetencí a vytváření vazeb v učivu z různých vyučovaných oblastí.

Třídy vyučované v tomto oboru přichází s konceptem, který je typický pro zahraniční školy, tzn. není zaměřen na to, že učitel se snaží při vyučovacích hodinách „vše probrat“. Naopak pracuje s vnitřní motivací žáků, je založen na diskuzi a komunikaci s žáky, na přemýšlení, aplikaci poznatků. Tento systém také výrazně posiluje vlastní odpovědnost žáka za jeho výsledky vzdělávání. 

1. a 2. ročníku jsou předměty, které posilují mezipředmětové vazby, např. Stavba hmoty (to je atomární fyzika a chemie), Regiony v souvislostech (geografie a moderní dějiny zároveň), Organismy a prostředí

Zároveň jsou v učebním plánu předměty, které myslí na osobnostně sociální rozvoj (Sebepoznání a OSV) nebo na rozvoj komunikačních kompetencí (Diskuze a komunikace).

Od 3. a 4. ročníku pojede třída podle světového programu IB DP (https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/), žák si zvolí seminářovou formou 3 předměty o dotaci 3  hodiny týdně (tzv. Standard level - SL) a 3 předměty o dotaci 5 hodin týdně (Higher level - HL) z takzvaného hexagonu (6 skupin předmětů).

Konkrétní předměty jsou patrné z učebního plánu, který si můžete stáhnout v tomto odkazu.

1.  předmět – Czech Literatura

2. předmět – English B

3. předmět – „Individuals and societies“ – Geografie, Historie, Ekonomika, Psychology, Environmental systems and societes

4. předmět – „Science“ – Biologie, Fyzika, Chemie nebo Environmental systems and societes

5. předmět – „Mathematics“ – Analysis and Approaches nebo Applications and Interpretation 

6. předmět si vybere další předmět z 1.-4. skupiny.

K tomu se dále vyučují:

Theory of Knowledge – teorie poznání, metodologie, metody vědecké práce,...

Extended Essay – žáci k maturitě píšou vědeckou práci do 4000 slov

Creativity, action, service – mimoškolní činnost, která propojuje teorii s praxí (různé činnosti)

 Předměty v 1. a 2. ročníku budou vyučovány v Aj úplně, částečně nebo vůbec (třeba Čj nebo česká literatura, kde to nedává smysl), v IB DP od 3. ročníku se potom vyučuje vše v Aj (kromě Čj logicky).

Žáci mohou končit studium českou státní maturitou nebo zkouškou IB DP, která je celosvětově uznávanou maturitní zkouškou, plně uznávanou i na našich VŠ (někde dokonce zohledněnou při přijímacích zkouškách).

Ve třídě je maximálně 20 žáků tak, aby výuka byla efektivní.


Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search