Výměnný pobyt v Nittenau

S velkým nadšením a mírnou nervozitou vyrazilo deset žáků na výměnný pobyt do Nittenau. Díky podzimnímu setkání se svými hostiteli v Rokycanech odpadly obavy z jazykové bariéry. Po příjezdu do Schwandorfu byly rodiny připraveny na nástupišti a srdečně přivítaly naše studenty. Každá z rodin měla pro své hosty připravený program, který zahrnoval různé aktivity jako například společné vaření, návštěvu restaurací nebo prohlídky zajímavých míst.

Během volných odpolední se často sešli všichni společně, což jen podpořilo příjemnou a přátelskou atmosféru.
Dopolední programy byly vždy pečlivě organizovány německou stranou. Česko-německé uskupení navštívilo v úterý Norimberk a ve středu Řezno, v obou městech je provázely zkušené průvodkyně, které svými znalostmi obohatily naši skupinu o spoustu zajímavých informací ze života ve středověku. Například jsme se dozvěděli, že každý dům v Řezně postavený bohatým kupcem má svou vlastní věž – čím vyšší, tím větší bohatství. I drobnosti, jako je upevnění varhan v dómu na lanech ze stropu, žáky zaujaly.

 

Dokonce i ve čtvrtek již zcela spontánně proběhla prohlídka domovského městečka naší partnerské školy, Nittenau. Protože se jedná o velmi malé město, ani naši němečtí kolegové netušili, kolik zajímavostí o něm lze zjistit. Po prohlídce se všichni vrátili do školních lavic a i Češi si vyzkoušeli, jaké to je být na pár hodin žákem v německé škole. V pátek se všichni účastníci výměnného pobytu ještě jednou sešli v gymnáziu v Nittenau, aby dokončili práci na projektech, kterou započali již předchozí den. Po vyučování je velmi vstřícní hostitelé opět odvezli na nádraží a tím se týden plný zážitků uzavřel.
Výměnné pobyty s Regental-Gymnasium Nittenau probíhají již přes 30 let a přinášejí studentům nejen jazykové zlepšení, ale také rozšíření kulturních obzorů. Dlouhá tradice této výměny spočívá v dobrovolnosti, zájmu a vzájemné radosti ze setkávání.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search