Vaše zařízení není podporováno!

Témata:

 

Procenta - test moodle (.pdf)

Obvody a obsahy rovinných obrazců - test moodle (.pdf)

Výpočet objemu těles - test moodle (.pdf)

Výpočet povrchu těles - test moodle (.pdf)

Poměr, měřítko mapy - test moodle (.pdf)

Základmí matematické znalosti - test moodle (.pdf)

Slovní plohy řešené pomocí rovnic - test moodle (.pdf)

Přímá a nepřímá uměrnost - test moodle (.pdf)

Dělitelnost přirozených čísel - test moodle (.pdf)

Pythagorova věta - test moodle (.pdf)

Kvantifikované výroky a jejich negace - prezentace (.pdf)

Výrokové spojky a jejich pravdivostní hodnota - prezentace (.pdf)

Aritmetická posloupnost a vzorec pro n-tý člen - prezentace (.pdf)

Sčítání a odčítání lomených výrazů - prezentace (.pdf)

Usměrňování zlomků - prezentace (.pdf)

Iracionální rovnice - prezentace (.pdf)

Úpravy výrazů s faktoriály - pracovní list (.pdf)

Základní typy logaritmických rovnic - pracovní list (.pdf)

Úpravy goniometrických výrazů - pracovní list (.pdf)

Využití sinové a kosinové věty při řešení úloh - prezentace (.pdf)

Aritmetický průměr - prezentace (.pdf)

Určování počtu procent - skupinová hra (.pdf)

Lineární rovnice - pracovní list (.pdf)

Operace s racionálními čísly - skupinová hra (.pdf)

Grafy funkcí v reálných situacích - prezentace (.pdf)

Grafy funkcí v reálných situacích - pracovní list (.pdf)

Evropský standard úrokování - prezentace (.pdf)

Modus a medián - prezentace (.pdf)

Podobnost trojúhelníků - prezentace (.pdf)

Zaokrouhlování - pracovní list (.pdf)

Úprava výrazů vytýkáním - prezentace (.pdf)

Procenta - prezentace (.pdf)

Souřadnice bodů v souřadném systému - pracovní list (.pdf)

Poměry - prezentace (.pdf)

Úlohy o společné práci - prezentace (.pdf)

Ekvivalentní úpravy - prezentace (.pdf)

Goniometrické funkce ve slovních úlohách - prezentace (.pdf)

Vzorce pro úpravu mocnin - prezentace (.pdf)

Podmínky řešitelnosti - prezentace (.pdf)

Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel - prezentace (.pdf)

Jednoduché a složené úročení - prezentace (.pdf)

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo