Vaše zařízení není podporováno!

Témata: 

Vznik a názvosloví oxidů - pracovní list (.pdf)

Oxidy - souhrnný test (.pdf)

Halogeny - prezentace (.pdf)

Halogeny a síra - písemná práce (.pdf)

Uhlík, alkalické kovy - pracovní list (.pdf)

Chemické vlastnosti kovů - pracovní list (.pdf)

Kovy - písemná práce (.pdf)

Acido-bazický indikátor z červeného zelí - pracovní list (.pdf)

Kyseliny a hydroxidy - písemná práce (.pdf)

Příprava solí anorganických kyselin (.pdf)

Typy vzorců v organické chemii - prezentace (.pdf)

Názvosloví alkanů a cykloalkanů - pracovní list (.pdf)

Alkany a cykloalkany - písemná práce (.pdf)

Vlastnosti a názvosloví nenasycených uhlovodíků - pracovní list (.pdf)

Nenasycené uhlovodíky - písemná práce (.pdf)

Zpracování ropy - pracovní list (.pdf)

Názvosloví oxo-derivátů uhlovodíků - pracovní list (.pdf)

Zdroje organických látek, klasifikace derivátů uhlovodíků - písemná práce (.pdf)

Halogen-deriváty uhlovodíků - písemná práce (.pdf)

Oxo-deriváty uhlovodíků - pracovní list (.pdf)

Filtrace - laboratorní cvičení (.pdf)

Fosilní zdroje uhlovodíků - prezentace (.pdf)

Makromolekulární látky - prezentace (.pdf)

Rušená krystalizace (.pdf)

Makromolekulární látky - opakovací test (.pdf)

Reakční kinetika - prezentace (.pdf)

Sublimace - laboratorní cvičení (.pdf)

Chemická rovnováha - prezentace (.pdf)

Opakovací test z anorganické a organické chemie (.pdf)

Termochemie - prezentace (.pdf)

Chemické vlastnosti oxo-derivátů uhlovodíku - pracovní list (.pdf)

Hydroxy-deriváty uhlovodíků - písemná práce (.pdf)

Karbonylové a kraboxylové deriváty uhlvodíků - souhrnný test (.pdf)

Tyčinkové modely derivátů uhlovodíků - pracovní list (.pdf)

Syntetické makromolekulární látky (.pdf)

Tuky - písemná práce (.pdf)

Sacharidy - písemná práce (.pdf)

Bílkoviny - písemná práce (.pdf)

Důkaz a vlastnosti bílkovin - pracovní list (.pdf)

Redoxní reakce - písemná práce (.pdf)

 

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo