Vaše zařízení není podporováno!

Přihláška k přijímacím kurzům ke stažení:  v tomto odkazu

V rámci přijímacího řízení žáci musí konat povinné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky a jejích aplikací.

Gymnázium a SOŠ Rokycany bude jako každoročně pořádat přípravné kurzy k těmto přijímacícm zkouškám. 

Náplní kurzů je zopakování učiva podle RVP ZŠ a příprava žáků na tyto přijímací zkoušky. Žáci si vyzkouší různé typy testových úloh, získají tak testovou zkušenost a seznámí se se strategií řešení typových úloh testů. Na každou lekci obdrží žáci studijní materiály.

Kurzy budou probíhat v budově Gymnázia Rokycany (Mládežníků 1115). Rozdělení žáků do skupin a umístění do učeben bude vyvěšeno v budově Gymnázia před prvními kurzy. Nebude-li se moci žák kurzu z jakýchkoliv důvodů účastnit, je možné si materiály z dané hodiny následně vyzvednout u příslušného vyučujícího (případně může materiály převzít spolužák přímo na kurzu).

Žáci si přinesou psací potřeby, sešit (volné papíry), rýsovací potřeby (na matematiku).

Čtyřleté obory studia (žáci devátých tříd ZŠ)

Matematika (pondělí)

4.3

11.3.

18.3.

25.3.

1.4.

Kurz probíhá od 15,30 h do 17,10 h (2 vyučovací hodiny 2×45 minut s přestávkou 10 minut)

Český jazyk (středa)

6.3.

13.3.

20.3.

27.3.

3.4.

Kurz probíhá od 15,00 h do 16,40 h (2 vyučovací hodiny 2×45 minut s přestávkou 10 minut)

 

Osmileté gymnázium (žáci pátých tříd ZŠ)

Matematika (úterý) 

5.3

12.3.

19.3.

26.3.

2.4.

Kurz probíhá od 15,00 h do 16,40 h (2 vyučovací hodiny 2×45 minut s přestávkou 10 minut)

Český jazyk (pondělí) 

4.3

11.3.

18.3.

25.3.

1.4.

Kurz probíhá od 15,00 h do 16,40 h (2 vyučovací hodiny 2×45 minut s přestávkou 10 minut)

Cena za jednotlivé kurzy (Čj a M) je 800,- Kč, zvýhodněná cena pro oba předměty je 1300,- Kč.

 

Platební informace:  

 

platbu proveďte od 15. 1. do 28. 2. 2019

na číslo účtu:              7794550267/0100

variabilní symbol:        2019

zpráva pro příjemce:   příjmení a jméno žáka

 

Přihláška ke stažení:   je v tomto odkazu

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo