Vaše zařízení není podporováno!

Gymnázium

Osmiletý obor 79-41-K/81 (pro přijetí z 5. ročníku základní školy) - podle ŠVP "Moje škola"

Čtyřletý obor 79-41-K/41 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy) - podle ŠVP "Moje škola"

Gymnázium Rokycany předkládá žákům všeobecné vzdělání. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Gymnázium si neklade za cíl konkrétní zaměření. Jeho prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne individuální přístup a řešení podle okamžité situace v jednotlivých ročnících. Učební plán vychází z předpokladu, že stanovený státní rámec středoškolského studia je zahrnut do předmětů v prvním až třetím ročníku.
Poslední rok studia je věnován specializační přípravě a rozšířené nabídce seminářů, které umožní profilaci žáka a jeho kvalitní přípravu ke studiu konkrétní VŠ. Nedílnou součástí studia a jeho ukončení na gymnáziu je i realizaci a obhajoba vlastní maturitní práce.

Čtyřletý obor 79-41-K/41 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy) - podle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech"

Od školního roku 2020/21 otevíráme novou třídu 4letého gymnázia pro 20 žáků. 
Výuka v tomto oboru bude částečně v Aj. Škola usiluje o certifikaci v systému International Baccalaureate Diploma Programme s ukončením studia touto mezinárodně uznávanou zkouškou. 

Tento obor nebude zajímavý jen výukou v Aj, ale i konceptem vzdělávání, zaměřeného na motivační učební prostředí, poznávání a výuku v souvislostech, na praktické činnosti. Úkolem je především rozvoj klíčových kompetencí a vytváření vazeb v učivu z různých vyučovaných oblastí.

:: více informací zde ::

Střední odborná škola

Informační technologie (kód oboru: 18-20-M/01)

Informační a databázové systémy jsou perspektivním oborem umožňujícím získání širokého rozhledu v oblasti výpočetní techniky. Ve velké míře je zde zastoupeno programování pomocí moderních programovacích jazyků Java a PHP, tvorba webových stránek a práce s databází. Z oblasti hardwaru se jedná o montáže počítačů, instalace operačních systémů, práce se sítí a možnost získání síťového certifikátu CISCO. Škola má k dispozici skvěle vybavené učebny včetně projektorů, kde studenti získávají nové zkušenosti a poznatky při práci na projektech, které jsou vytvářeny s vazbou na praxi. Souvislá praxe v předních SW a HW firmách v regionu je nedílnou součástí studia.

Obor nabízí uplatnění žáků na vysokých školách technického zaměření, kam si absolventi přinášejí dobré znalosti pro další studium, a zároveň poskytuje dostatek znalostí pro uplatnění přímo v zaměstnání se zaměřením na výpočetní techniku a programování.

Ekonomické lyceum (kód: 78-42-M/02)

Ekonomické lyceum je přínosem především pro ty žáky, kteří předpokládají, že by pokračovali dále na vysoké škole. Vychází ale vstříc i studentům, kteří chtějí získat širší rozsah znalostí, a mít tak větší předpoklady pro uplatnění v zaměstnání. Těm, kteří půjdou studovat na vysokou školu, lyceum usnadňuje studium odborných předmětů na VŠE, nezavírá cestu ke studiu právnických, filosofických, ani pedagogických fakult. Těm, kteří nechtějí dále pokračovat ve studiu, umožňuje uplatnění v praxi – absolventi velmi dobře využívají dva cizí jazyky, počítače včetně psaní na klávesnici, ovládají ekonomickou a právní problematiku, orientují se v přírodních vědách.

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo