Vaše zařízení není podporováno!

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - VÝSLEDKY

Zde budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení! 

Zveřejnění výsledků školou (pro řádný termín): 20. května 2020 v 10:00, době od 8:00 do 9:00 bude možné se seznámit s podklady pro rozhodnutí nahlédnutím do spisu v sekretariátu školy, Mládežníků 1115, 2. patro.

Pavel Vlach, ředitel školy

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - DODATEK

Uchazeč do 4letého oboru vzdělávání, který měl konat oba termíny jednotné PZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. 5. 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky nemusí ten uchazeč, který se již z z řádného termínu omluvil.

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. 

Pavel Vlach, ředitel školy

 

OCHRANA ÚST PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

S účinností od 3. 5. 2021 lze používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku (=roušku) nebo obdobný prostředek; to se týká i uchazečů o studium.

Pavel Vlach, ředitel školy

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM NA PŘÍTOMNOST COVID-19

Na základě opatření MŠMT sděluji epidemiologická opatření týkající se přijímacích zkoušek:

Uchazeč o studium přinese v den konání přijímacích zkoušek potvrzení ne starší 7 dníže je negativní na COVID-19. Potvrzení mu vystaví kmenová ZŠ na základě provedeného antigenního testu.  Žák může také doložit potvrzení o provedeném negativním antigenním nebo PCR testu ze zdravotnického zařízení nebo potvrzení o tom, že prodělal onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od jeho prodělání (stačí nám informace v podobě zaslané sms od testovacího centra s rozhodným datumem). 

Všechna potvrzení budou vyžadována při vstupu do budovy školy (nebudou vybírána, pouze budou předložena k náhledu). Bez nich uchazeč podstoupí testování na místě; odmítne-li, nebude vpuštěn do budovy a nevykoná přijímací zkoušku. 

G+SOŠ Rokycany neprovádí plošné testování uchazečů o studium. Testování na místě proběhne pouze ve výjimečných případech, kdy si žák potvrzení zapomene nebo nebude splňovat jednu ze tří výše uvedených podmínek. 

Na zkoušku se proto dostavte s dostatečným předstihem, raději již od 7.40 hodin tak, aby bylo možné provést případné testování (trvá včetně odběru až 20 minut!).

Pavel Vlach, ředitel školy 

 

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Sděluji, že školní přijímací zkouška z Aj pro obor 4leté gymnázium dle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech" se koná (dle nařízení MŠMT) ve stejný den jako JPZ, tedy 3. a 4. května v řádném termínu a 2. a 3. června v termínu náhradním.

Dále sděluji, že přijímací jednotné přijímací zkoušky budou vykonávat všechny obory studia, protože v termínu do 8.3.2021 nebylo rozhodnuto jinak. Důvodem je počet přihlášek a jednotný postup (až na výjimky v některých oborech) pro všechny SŠ zřizované Plzeňským krajem.

Žáci přihlášení do obor 4leté gymnázium dle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech" mohou ještě odevzdat své portfolio do dne konání (včetně) přijímacích zkoušek. Obsah portfolia a jeho forma je popsána v tomto dokumentu na straně 2: https://www.gasos-ro.cz/web/images/dokumenty/kriteria2021.pdf

Žákům budou včas zaslány pozvánky k přijímacím zkouškám s potřebnými údaji.

Pavel Vlach, ředitel školy

 

 

 

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo