Vaše zařízení není podporováno!

V krajském kole SOČ bylo představeno 53 prací ve 13 oborech z 18 možných. Z naší školy se letos do krajského kola probojovalo 21 autorů, z toho 4 informatici ze střední odborné školy, ostatní z gymnázia. Většina z nich zvládla odprezentovat svoji práci na výbornou i před odbornými a velmi kritickými porotami. U některých autorů bohužel nastoupila tréma, a tak minimálně 2 žhaví kandidáti na postup do celostátního kola obsadili nepostupová místa. Čtyři nejodolnější obsadili 1. místa a postupují do celostátního kola: Adam Bůcha (4.B) v oboru historie, Magdaléna Hlaváčková (septima) v oboru pedagogika, Anna Fähnrichová (septima) v oboru učební pomůcky a Jaroslav Fähnrich (septima) v oboru ochrana životního prostředí. Další 3 autoři obsadili 2. místa (P. Škoula, M. Hladová, K. Balej) a na celostátní úrovni se bude licitovat o jejich postupu v případě, že některý z krajů nevyšle do soutěže svého reprezentanta. Další 2 autoři nebyli ze druhých míst doporučeni k postupu. 5 autorů z naší školy obsadilo třetí místa a celkem jsme tedy získali 14 medailových pozic v 10 oborech. Několik předsedů porot zdůraznilo, že ani poslední místo v krajském kole SOČ rozhodně není ostuda, protože autor patří mezi několik žáků středních škol Plzeňského kraje, kteří vytvořili odbornou práci schopnou velmi často konkurovat bakalářským pracem na VŠ.

Několik porotců (většinou pedagogové plzeňských VŠ) osobně chválilo naše šikovné žáky a práce, které tvoří a zmínili se, že z naší školy pochází řada úspěšných studentů na jejich škole. Společně s panem ředitelem, který se významně podílel na motivaci autorů k finálním úpravám prací, děkujeme všem autorům za skvělou reprezentaci školy a přejeme úspěchy u maturitní zkoušky i v přijímacím řízení na vysoké školy.

Fotodokumentace je k dispozici na http://vval.rajce.net/2019_04_24_kraj_SOC_4_x_1._m.,_3_x_2._m_s_licitaci_o_postup,_autori_z_Gymnazia_a_SOS_Rokycany

 

Vladimír Valach, garant školního a okresního kola SOČ

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo