Vaše zařízení není podporováno!

Gymnázium Rokycany je již čtvrtým rokem oficiálním testovacím centrem jazykových zkoušek UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Na podzim mají studenti posledních ročníků možnost si nanečisto vyzkoušet nejběžnější z nabízených zkoušek - FCE (Cambridge English First) a poté zkoušku absolvovat na naší škole. FCE je zkouška pro ty, kteří umí používat psanou a mluvenou formu angličtiny v každodenních situacích na pokročilé úrovni B2. Zkoušky Cambridge English jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli po celém světě. Každý, kdo úspěšně složí zkoušku Cambridge English, obdrží mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni.

 

V letošním školním roce se ke zkouškám přihlásilo celkem 27 studentů (26 – FCE, 1 – CAE). Jeden student dosáhl vynikajícího výsledku na úrovni C2, dvanáct studentů absolvovalo na úrovni C1, třináct na úrovni B2 a jeden student B1. Jen pro srovnání, obtížnost státní maturitní zkoušky z anglického jazyka je nastavena na úroveň B1. Všem studentům gratulujeme.

 

Za PK AJ

Jan Zítek

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo