Vaše zařízení není podporováno!

V pátek 22. února 2019 předvedli v učebně chemie lektoři z VŠCHT, Jitka a Martin, atraktivní a zábavné chemické pokusy. Během jednoho dopoledne se programu zúčastnily čtyři třídy (kvinta, 1.B, sexta a 2.B). Žáci se rozdělili do skupin a aktivně spolupracovali. Nejprve identifikovali čichem vzorky, které se využívají v potravinářství, dále pozorovali hoření celulózy a nitrocelulózy nebo zbarvení plamenu různými látkami. Nejzajímavější byly pokusy s kapalným dusíkem a výroba zmrzliny, na které si všichni pochutnali.

Blanka Ježková

    

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo