Týden praktické výuky na Gymnáziu a SOŠ Rokycany

Na přelomu května a června proběhl na rokycanském gymnáziu první Týden praktické výuky.
Cílem pečlivě připravované akce bylo propojit školní výuku s praxí, nabídnout žákům netradiční  pohled na jednotlivé obory a motivovat je k  hlubšímu zájmu o studium.
Týden praktické výuky připravovali učitelé se značným předstihem, vynaložené úsilí se ale vyplatilo, vznikl atraktivní program, který pokrýval celou škálu vyučovaných předmětů – od deskriptivní geometrie po angličtinu, od fyziky po hudební výchovu.
Každý žák si pak mohl vybrat aktivitu zcela podle svého zájmu. Z pestré nabídky jen namátkou vybíráme - návštěva Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a oddělení nukleární medicíny fakultní nemocnice v Plzni v rámci kurzu o využití radioaktivity, pozorování noční oblohy ve spolupráci s rokycanskou hvězdárnou, botanické, zoologické i geologické výpravy do přírody, kurz krajinářské malby, týden angličtiny s rodilým mluvčím, workshopy US Point Plzeň, historicko-kulturní vzdělávací pobyt na zámku Veltrusy, putování po stopách hudby a hudebníků v Praze a mnoho dalšího. 
Ohlasy ze strany učitelů i žáků jsou jednoznačně pozitivní, zdá se tedy, že TPV se stane další oblíbenou tradicí rokycanského gymnázia. 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Sdělení školy

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search