Elverum videregående skole - nová partnerská škola

Jedním ze základních principů fungování komunity IB škol po celém světě je jejich vzájemná spolupráce. Proto se na přelomu května a června zástupci naší školy vydali do norského Elverumu sbírat zkušenosti na místní střední školu. Elverum videregående skole – EVS (www.elverum.vgs.no/) je státní škola, která má v současné době přibližně 1150 studentů a 185 zaměstnanců a na podzim roku 2019 prošla kompletní rekonstrukcí.
Škola vyučuje širokou škálu předmětů v mnoha různých oborech: elektrotechnika a výpočetní technika, stavebnictví, technologie a průmysl, prodej, služby a cestovní ruch, zdravotnický obor, sportovní obor a obor zaměřený na umění, design a architekturu.
EVS je také jedinou školou v regionu Hedmark, která nabízí žákům studium v rámci mezinárodního programu IB DP. Během našeho týdenního pobytu jsme měli možnost si prohlédnout moderní a velice funkční prostory školy, navštívit několik vyučovacích hodin a také se účastnit schůzky učitelů IB oboru. Mimo jiné jsme jednali s vedením školy a koordinátorem IB programu o vzájemné spolupráci našich škol. Domluvili jsme vzájemné návštěvy českých a norských studentů. Již tento týden se virtuálně setkají studenti 2.A se svými protějšky z norské školy. Po krátkém seznámení budou diskutovat o podobnostech a rozdílech na svých školách a vymění si zkušenosti z IB DP programu.
Důležitou součástí naší návštěvy bylo sdílení zkušeností s administrativou celého programu. Byl nám představen školský informační systém ManageBac, který se používá na více než 3000 IB školách po celém světě. Systém spravuje učební plány pro IB předměty, plánování jednotlivých lekcí, hodnocení a různé výkazy pro potřeby organizace IB v jednom flexibilním a intuitivním systému.
Během návštěvy se nám podařilo získat mnoho praktických poznatků a věříme, že jsme navázali dlouhodobý partnerský vztah mezi našimi školami a vzájemné návštěvy budou v budoucnosti přínosem pro obě strany.   

 

 

 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Sdělení školy

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search