Gymnázium a SOŠ Rokycany

TISKOVÁ ZPRÁVA

Pěvecký sbor Unique vystoupil v Barceloně

V polovině října se pěvecký sbor Unique zúčastnil festivalu Cantate Catalunya v Barceloně. Sbor je těsně spjat s Gymnáziem a SOŠ Rokycany a vystupuje pod vedením Mgr. Vladany Poláčkové.

Jako každý rok vás zveme na prezenční DOD, který se koná 25. 11. 2022 od 13.00 do 17.00.

Čeká vás nabitý program na obou částech školy včetně občerstvení v kavárnách (najdete nás podle mapy v odkazu).

A nezapomeňte, že jako jediné gymnázium v Plzeňském kraji rozšiřujeme svou kapacitu a otevíráme jednu třídu čtyřletého gymnázia navíc!

Gymnázium a SOŠ Rokycany

TISKOVÁ ZPRÁVA

Žáci rokycanského gymnázia se zúčastnili mezinárodního setkání Euroweek

V posledním zářijovém týdnu se vybraní žáci a učitelé rokycanského gymnázia zú-častnili mezinárodního setkání Euroweek, které tentokrát proběhlo v Dánsku a Švédsku. Představili zde svoji školu i Českou republiku a seznámili se s mladými lidmi z více než dvaceti středních škol zemí Evropské unie.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

TISKOVÁ ZPRÁVA

Wanderwoche 2022

Žáci rokycanského gymnázia a studenti z německého Nittenau společně poznávali krásy šumavské přírody.

Organizace třídních zkoušek 

SOŠ 15. 11.2022

V 15:30 Sněm rodičů s ředitelem školy (pro rodiče, kteří mají zájem se sněmu účastnit) - učebna 108

od 15:30 do 16:00 poběží souběžně se sněmem konzultace s vyučujícími dle rozpisu (na místě ve škole)

od 16:00 do 16:30 - třídní schůzky s třídními učiteli v kmenových třídách 

od 16:30 do 17:30 - pokračování konzultací s vyučujícími

 

GYMNÁZIUM 16. 11. 2022

v 15:30 Sněm rodičů (pro rodiče, kteří mají zájem se sněmu účastnit) s ředitelem školy v knihovně

od 15:30 do 16:00 poběží souběžně se sněmem konzultace s vyučujícími dle rozpisu (na místě ve škole)

od 16:00 do 16:30 - třídní schůzky s třídními učiteli v kmenových třídách 

od 16:30 do 18:00 - pokračování konzultací s vyučujícími

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search