Dle §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji volno ředitele školy v následujících dnech: 29. 9. 2023, 23. 10. 2023, 24. 10. 2023 a 25. 10. 2023 pro všechny žáky školy. 

Důvodem jsou probíhající stavební práce v obou budovách školy realizované v rámci projektu iROP.

Pavel Vlach, ředitel školy

v Rokycanech dne 22. 9. 2023

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Sdělení školy

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search