Informace k zahájení školního roku

Vážení žáci a rodiče,

prázdniny utekly jako voda a ve středu začne nový školní rok. Nebudu zdůrazňovat, že věřím, že letos budeme chodit do školy jenom prezenčně a že se epidemiologická situace nevyvine tak, že bude nutné přistoupit k nějaké dlouhodobé distanční výuce.

Covid-19, resp. epidemiologická opatření budou nicméně pobyt ve škole stále ovlivňovat. V první řadě upozorňuji na to, že všechny osoby ve škole (tedy i žáci) musí mít ve společných prostorách zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 (to se netýká osob s poruchou intelektu, poruchou autistického spektra nebo osob, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů (lékařsky doložených) nasazenu ochrannou pomůcku).

Dále bych rád upozornil na to, že od 1.9.2021 začíná plošné screeningové testování žáků na přítomnost viru COVID-19. Proběhne ve třech termínech, a to 1. 9. 2021, 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.

Testování se týká pouze těch žáků, kteří nesplňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testování nebudou také žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Testováni proběhne v kmenových třídách.

Splnění podmínek pro bezinfekčnost je nutné doložit příslušným potvrzujícím dokumentem (potvrzením, Covid-pasem, atd.) v písemné podobě, který žák odevzdá 1. 9. třídnímu učiteli.

Pokud žák odmítne testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc, očkování), bude povinně nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou osob s poruchou intelektu atd., viz výše). Dále takový žák nebude smět cvičit ve vnitřních prostorách školy, zpívat a při konzumaci potravin a nápojů bude povinen dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru. Více informací je k dispozici v tomto odkazu.

Děkuji všem za spolupráci.

Přeji všem příjemné prožití posledních prázdninových dnů a těším se na shledanou.

S pozdravem

Pavel Vlach, ředitel školy

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search