Tradice, současnost i perspektiva vzdělávání na Rokycansku

Tisková zpráva – V pátek 23. června proběhla v prostorách Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech odborná konference zaměřená na aktuální otázky vzdělávání v našem regionu. Pozornost byla věnována zejména moderním trendům ve vzdělávání i výzvám, které školám přináší dnešní překotně se proměňující svět. Konference byla uspořádána při příležitosti 150. výročí založení G+SOŠ Rokycany. 

V pátek 23. června bylo G+SOŠ Rokycany hostitelem a organizátorem odborné konference o tradici, současnosti i perspektivě vzdělávání v našem regionu. Pozvání přijali náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Ing. Vladimír Kroc, zástupci odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, děkan Pedagogické fakulty ZČU doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., proděkan Pedagogické fakulty ZČU doc. Ladislav Čepička, Ph.D., starosta Rokycan Ing. Tomáš Rada, místostarosta Rokycan Bc. Jiří Sýkora, pracovníci plzeňského inspektorátu ČŠI i Národního pedagogického institutu a zejména zástupci základních i středních škol rokycanského a plzeňského regionu. Mezi účastníky konference nechyběli ani představitelé Eurosoftware, s.r.o., nVias, RT soft, tedy společností, které se školami dlouhodobě spolupracují v oblasti moderních technologií a rozvoje digitálních kompetencí. Hostem konference byla také Gilda Maria Seara Machado z Portugalského centra v Praze (Camoes Institute Prague), s nímž G+SOŠ navázalo spolupráci v rámci dvě nabízené výuky portugalštiny. 

V úvodu konference Mgr. Lenka Houšková krátce připomněla historický vývoj G+SOŠ Rokycany. Další příspěvky učitelů G+SOŠ již směřovaly k současnosti školy. Zvláštní pozornost byla věnována jazykovému vzdělávání, sportovním aktivitám, osobnostně sociálnímu rozvoji žáků a dobrovolnické činnosti. Zástupci vedení školy představili kurikula jednotlivých oborů na G+SOŠ a konkrétní příklady modernizace výuky. V této souvislosti je třeba připomenout, že G+SOŠ Rokycany vedle čtyřletého a osmiletého gymnaziálního studia, ekonomického lycea a IT oboru nabízí již třetím rokem také studium v programu IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme). 

Následovala diskuzní část konference, kterou zahájil ředitel G+SOŠ RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. svým příspěvkem o nových trendech ve vzdělávání. 

Konference byla zakončena křtem nového vědeckého časopisu ERGO, v němž budou každoročně publikovány nejlepší a inspirativní odborné práce žáků G+SOŠ, ale také články o metodách a zásadách vědeckého výzkumu.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search