CZECH
 
Ve středu 12. ledna odjelo 19 studentů z 1A a 2 studenti z 1B na studijní cestu do Prahy se svým učitelem Tony Laurelem. Zúčastnili se přednášky týkající se významu diplomacie a fungování velvyslanectví a konzulátu, kterou zorganizoval portugalský velvyslanec v České republice, Almeida Sampaio a konzul José Riço. Přednáška se konala na půdě velvyslanectví a setkání bylo zakončeno diskuzí zcela v duchu filozofie mezinárodního programu IB. Mezi studenty a velvyslancem došlo také k výměně dárků.

Po obědě v přátelské atmosféře v centru Prahy se studenti přesunuli do zařízení Instituto Camões, což je organizace odpovědná za propagaci portugalské kultury a jazyka po celém světě. Studenti se seznámili s mezinárodním významem portugalštiny, která je v současnosti šestým nejrozšířenějším jazykem na světě, a také s běžným fungováním institutu. Na závěr návštěvy ředitelka institutu v Praze Gilda Machado rozdala ceny nejbystřejším studentům.

Po celodenním učení a seznamování se s oběma institucemi se studenti vraceli domů unavení, ale s pocitem úspěchu. Diplomacie už pro ně není záhadou a možná by se někteří mohli v budoucnu vydat touto cestou.
 
 
ENGLISH
 
On Wednesday the 12th of January, 19 students from 1Aj and 2 students from 1B went on a study trip to Prague with their class teacher, Tony Laurel, where they attended a lecture on the importance of diplomacy and the functioning of an embassy and a consulate by both the ambassador of Portugal to the Czech Republic, Almeida Sampaio, and the respective consul, José Riço. The lecture took place on the grounds of the embassy and an interesting session of questions and answers finalized the meeting, which once again revealed the spirit of the IB philosophy within the students of 1Aj. Presents of goodwill were also exchanged between the students and the ambassador.

After a friendly and fun lunchtime in the center of Prague the students proceeded to the facilities of the Instituto Camões, the institute responsible for promoting Portuguese culture and language worldwide. In this lecture the students were presented with the international importance of the Portuguese language, currently number 6 in the world, and how an organization of this kind works. At the end of the visit, the director of the institute, Gilda Machado, already deeply committed to the teaching of Portuguese in Rokycany, distributed prizes among the most knowledgeable students.

After a full day of learning and fraternization the students returned home tired but with a feeling of achievement, diplomacy is no longer a mystery to them and perhaps some might follow this honorable path in the future.
 

 

Dne 26. 1. 2022 se otevřely dveře Západočeské univerzity v Plzni veřejnosti. Kvůli nepříznivé situaci nebylo možné navštívit všechny fakulty, které ZČU nabízí. I přes tuto omezující skutečnost se někteří studenti oboru Ekonomického lycea ze SOŠ rozhodli využít možnost prohlédnout si Fakultu ekonomickou. Univerzita své dveře otevřela v devět hodin ráno. Prezenční prohlídku poskytly jen některé z fakult - Fakulta ekonomická, Fakulta strojní či Fakulta elektrotechnická. Ostatní fakulty se rozhodly pro online formu. Žáci čtvrtého ročníku Ekonomického lycea SOŠ se vydali navštívit Fakultu ekonomickou. Prohlíželi si areál celého kampusu, poté se přemístili do jedné z poslucháren. Tehdy si studenti poprvé vyzkoušeli, jaké to je sedět ve vysokoškolských lavicích, kde si poslechli prezentaci jednotlivých studijních programů.
Získali cenné informace od profesorů, studentů či absolventů.


Příjemně strávené dopoledne bylo nesmírně přínosné pro všechny uchazeče o studium. Nadšeni a obdařeni novými informacemi se studenti vrátili zpět. Teď už se jen správně rozhodnout a vykročit do další životní etapy!

 

Daniela Machová 4L

Ve čtvrtek 6. ledna vyrazila třída 2.B na výlet vlakem do Centra robotiky v Plzni, které se nachází v jedné z hal v areálu bývalého depa. Poté, co dorazili do budovy, se rozdělili do tří skupin, ve kterých navštívili tři místnosti s různými aktivitami. U prvního stanoviště si vyzkoušeli naprogramovat LEGO Mindstorms robota a přikázat mu všechny pokyny, které dokáže, až po jeho samotnou jízdu. Ve druhé místnosti si zkusili naprogramovat malého ozobota, se kterým si všichni dost vyhráli. Nakonec zažili virtuální realitu, díky které se ocitli v chemické laboratoři a měli za úkol provést správně všechny pokusy, které tam na ně čekaly. Pro spoustu z nich to byla jejich první zkušenost s virtuální realitou a moc si to užili.

 

Jana Šperlová, 2.B

 

Letos byla naše škola G+SOŠ ❤️ pozvána na plzeňské filmové Finále. Ředitelkou tohoto projektu je již několik let naše bývalá studentka Eva Košařová (viz foto) a o to více si pozvání ceníme 😊.
V prostorech Měšťanské besedy mohli žáci zvolit mezi dvěma sice staršími, nicméně emocionálně nabitými snímky Smečka (režie T. Polenský) a Krajina ve stínu (režie Bohdan Sláma). S Evou jsme následně zavzpomínaly na její gymnáziální život a věřte nevěřte, skoro uronila slzu. Věnovaly jsme jí také totiž náš merch - med od včel, které jsou již od dubna ubytovány na střeše naší školy a pilně zde pracují 😃

#gasosro #finaleplzen #vyrobamedu #merch

 

Být den před 11. zářím 2001 v New Yorku, navštívit Světové obchodní centrum a druhý den už vidět jen zkázu? O svých zážitcích přišel žákům tercie poutavě vyprávět Ing. Pavel Hodek. Není divu, že 45 minutová hodina na to nestačila.
Letos si připomínáme 20 let od tohoto teroristického útoku, který následně otřásl celým světem. #gasosro #prednasky

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Sdělení školy

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search