Žáci G+SOŠ navštívili Nittenau a Münsingen

TISKOVÁ ZPRÁVA - Zájemci z řad žáků Gymnázia a SOŠ Rokycany se na konci března zúčastnili se výměnného pobytu na dvou německých školách - Regenthal Gymnasium v Nittenau a Gymnasium Münsingen. 

Každý, kdo se někdy pokoušel zvládnout cizí jazyk, dobře ví, jak náročnou, ale nenahraditelnou zkušeností je pobyt v zahraničí a nutnost skoro nepřetržitě zde komunikovat s rodilými mluvčími. Vědí to i vyučující německého jazyka na Gymnáziu a SOŠ Rokycany, a proto pravidelně organizují pro své žáky výměnné pobyty na vybraných školách ve Spolkové republice Německo. Více než třicetiletou tradici má partnerství
s gymnáziem v Nittenau, slibně se rozvíjí také spolupráce s Gymnáziem v Münsingenu.

Během letošního března proběhly dva výměnné pobyty.

Dvacet žáků tercie a kvarty strávilo týden v Regenthal Gymnasium Nittenau. Ubytováni byli přímo v německých rodinách, prohlédli si školu, účastnili se výuky, se svými vrstevníky pracovali na společných vzdělávacích projektech. Součástí programu byla také návštěva Regensburgu a Norimberka.

Skupina žáků sexty a septimy odjela na týden do Münsingenu. Také oni měli možnost účastnit se vyučování, prohlédnout si hostitelskou školu i město. Podnikli výlet do univerzitního města Tübingen a do údolí řeky Lauter, navštívili židovské muzeum v Buttenhausenu, katedrálu v Ulmu i muzeum firmy Mercedes-Benz ve Stuttgartu.

Spolupráce se zahraničními školami je pro žáky přínosná a Gymnázium + SOŠ ji plánuje rozvíjet i v dalších letech.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search