V pondělí 6. června jsme se v Klubu komorní kultury oficiálně rozloučili se všemi absolventy naší G+SOŠ . Obory SOŠ (Ekonomické lyceum a Informační technologie), oktáva a 4.B. Všechna přání už byla z úst pana ředitele, pana místostarosty a třídních učitelů řečena. My ještě doplníme:"Ať jste prostě šťastní 😊"

 
V rámci prvního TPV (týden praktické výuky) na gymnáziu se naše skupina zaměřila na analýzu horního toku řeky Klabavy. Tímto jsme zároveň dostali příležitost naučit se pracovat s digitálními čidly např. od firmy Vernier a strávili jsme týden v okolí Rokycan a povodí Klabavy.

První den jsme se naučili pracovat s pH čidlem a konduktometrem a určovat organoleptické vlastnosti vody (usazeniny, zápach, chuť aj.). Na odběrech s názvy “Pod mostem”, Třítrubecký potok a Tři Trubky jsme vodu i ochutnávali díky velmi přesvědčivým výsledkům analýzy - např. nízké konduktivitě*. Jednalo se také o nejnáročnější den, jelikož jsme ušli 23 km v CHKO Brdy.

První stanoviště druhého dne se nacházelo v okolí chatové oblasti v Dobřívě, kde jsme naměřili teplotní rozdíl 2°C mezi stojatou a tekoucí vodou. Další zastávkou byl rybník u Hamru. Přestože stojatá voda je teplejší než tekoucí, takový teplotní rozdíl (6 °C) oproti stojaté vodě v lese byl neočekávaný. I konduktivita byla nižší, než se zdálo. Posledním měřením dne se stala voda po zásahu čističky odpadních vod. Byla zde naměřena jedna z nejvyšších hodnot konduktivity a mírných zápach vody činil vodu v této části nepitnou.

Třetí den jsme se vydali analyzovat vodu do Kamenného Újezdu u Rokycan. Jako první jsme nabrali vzorky na konci obce, kde nám pan učitel vysvětlil princip odvodu odpadních vod z domů. Po neúspěšném pokusu o zakoupení zmrzliny jsme se navrátili k analyzování vody, tentokrát u dětského hřiště, u kterého jsme pochopili princip vodíkových můstků**.

Čtvrtý den proběhl v Rokycanech, kde proběhla dvě měření, a to na rokycanských Hradčanech a v křoví pod strání. Tohle bylo naše poslední měření. Sebrané vzorky jsme poté analyzovali ve škole pomocí spektrometru***.

Na závěr celého TPV jsme zpracovali získaná data do tabulky a provedli celkové vyhodnocení našeho měření a zhodnocení celého týdne.

Na otázku Pít, či nepít? nelze jednoznačně odpovědět. Podle naměřené konduktivity je možné odebírat a konzumovat vodu jen z míst odběru, kde konduktivita se pohybovala okolo, nebo pod 125 µS/cm (ČSN norma). Předpokládali jsme, že voda se bude postupně znečišťovat, čím budeme blíže Rokycanům, ale předpoklad se nám vyvrátil.

Celé skupince TPV přišel velmi poučný a zároveň nám umožnil rozšířit a prohloubit naše znalosti týkající se chemie. Poznali jsme nové lidi z různých tříd a společně si užili strávený čas v okolí Rokycan.


* (měrná) vodivost vody způsobená rozpuštěnými minerály
** typ slabé vazby, pomocí které se vytvářejí síly mezi molekulami
*** přístroj na proměřování spekter pomocí absorpce světla

 

 


Žáci tercie a kvarty měli minulý týden v naší školní knihovně přednášku o činnosti centra Narovinu, který už 20 let finančně pomáhá dětem v Africe, a to v programu Adopce afrických dětí. Peníze jim poskytují zejména možnost vzdělání a zdravotní péče. Přednášku vedla paní Simona Heřtusová, jedna ze spoluzakladatelek projektu. Vyslechli jsme zajímavosti o životě dětí v Keni, o jejich životním stylu, o podmínkách, ve kterých žijí ve městě nebo na venkově. Vše bylo doplněno fotografiemi a krátkými videi.
Po besedě byl připravený malý obchůdek s předměty, které byly ručně vyráběné právě v Africe. Peníze, které prodejem vydělají, jsou opět investovány do projektu. Beseda se nám všem moc líbila.

Zuzana Wünschová, Te

Letošní školní rok se naše JA Studentské Firmy Batique a Maybe zúčastnily soutěže JA Top Logo. Soutěž poskytuje studentům příležitost soutěžit v oblasti grafického designu a produkce reklamního videa svého produktu. Hodnotilo se grafické zpracování loga, včetně krátkého popisu jeho významu a promo reklamního videa produktu.

S velkou radostí sdělujeme, že naše firma Batique, která se zabývá výrobou originálních batikovaných ponožek, se umístila na 3. místě v Plzeňském a Karlovarském kraji. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že práce, kterou v hodinách praxe, ale také mimo ně odvádíme, je oceněna tímto krásným úspěchem. Chtěli bychom také poděkovat všem, co nás podporují koupí i dobrým slovem.

Barbora Fousková 3.L

Tak jsme tu měli třetí (tentokrát víkendový) den otevřených dveří na G+SOŠ v Rokycanech. Návštěvníci se mohli podívat, jak to na naší škole vypadá a dát si dobrou kávu. Uvítali možnost zjistit, co obnášejí jednotlivé předměty na Ekonomickém lyceu či v oboru IT a zakoupit si skvělé produkty z nových kolekcí od JA Firem Batique nebo Maybe. Pobavit se nejen s učiteli, ale také se studenty na jednotlivých stanovištích a ověřit své znalosti v oblastech matematiky i biologie. Součástí bylo také kariérové poradenství. Zeptali jsme se Kláry Carvanové z firmy Maybe na její dosavadní zkušenosti s vedením firmy. „Dokážu lépe komunikovat s lidmi. Vím, co obnáší práce ředitelky a že to není jen o úkolování, ale také o mém vlastním zapojení do chodu firmy. Také nyní umím více individuálně přistupovat k lidem,“ říká ředitelka jedné z firem. Tím končí naše malá reportáž ze dne otevřených dveří na SOŠ v Rokycanech. Doufáme, že pomůže třeba těm, kteří se k nám nemohli přijít podívat osobně.
Petr Monhart (4.L) a Markéta Drahošová (3.L) 


Dne 15. 1. 2022 se na Střední odborné škole v Rokycanech konal Den otevřených dveří. Návštěvníci si během prohlídky školy mohli prohlédnout a vyzkoušet 3D MK3 tiskárny Prusha, arduino, stavebnice lego Mindstorms a Mercur, drony, virtuální realitu a mnoho dalšího. Odborný výklad k technologiím zde poskytli současní studenti a pan učitel Jaroslav Burda.

Mezi zajímavé ukázky patřila také prezentace předmětu 3D programování. Tento předmět na SOŠ Rokycany vyučuje Petr Pelikán. „Na této škole je velmi dobré propojení teorie s praxí. A pokud člověk dokáže svou příležitost uchopit správně, vždy dostane podporu,“ nechal se slyšet.

Jedním z lákadel školy je výuka angličtiny - je zde praktikována nepřekladová metoda a důraz je kladen na propojení jazyka s praxí. „Připravujeme studenty na svět,“ řekl Jaromír Kastner, učitel angličtiny.

Kromě pana učitele Jaromíra Háky, který odpovídal zájemcům o studium na všechny otázky k výuce programování, se návštěvníkům také věnovala paní zástupkyně Milada Mužíková, která byla ochotná podat komplexní informace o přijímacích zkouškách, přípravných kurzech a učebních plánech.

Lara Nia Šopejstalová 4 I

 

 
 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Sdělení školy

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search