Kultura za oponou

Malá skupinka žaček se v letošním roce rozhodla přihlásit do TPV nazvaného Kultura za oponou. Pro účastnice tak byl připraven týden, kdy každý den měly možnost navštívit kulturní instituci nebo masmédium, zjistit jejich historii, jak fungují a zároveň objevit, jak tyto instituce vypadají „za oponou“.

TPV jsme odstartovali prohlídkou Českého rozhlasu. Nahlédli jsme jak do historie, tak do zákulisí, a dokonce jsme spatřili i známé osobnosti (například Terezu Kostkovou a Mirka Vaňuru). Zajímavou zkušeností byl také poslech hlasu prvního Československého prezidenta T. G. Masaryka.

Druhého dne jsme se opravdu podívali za oponu, jelikož nás čekala návštěva MDP Rokoko a ABC. Součástí celodenního programu byl opět historický výklad, avšak zbytek programu se výrazně lišil. Dopoledne totiž bylo zakončeno dvěma hereckými aktivitami, které si žačky mohly vyzkoušet přímo na jevišti Rokoka. Jednou z nich bylo nacvičení vlastní krátké humorné etudy ve skupinkách.

Ve středu jsme vyrazili do Prahy nejprve navštívit Barrandovská filmová studia. Začali jsme v expozici kostýmů a předmětů ze známých československých filmů. Následně jsme se vypravili přímo do filmových ateliérů, kde jsme měli možnost si prohlédnout prostory pro natáčení. Na konci prohlídky jsme zavítali do fundu kostýmů, v jejichž prostorách se uchovává přes půl milionu kusů.

Po obědové pauze jsme se přesunuli do Náprstkova muzea. Zde jsme absolvovali komentovanou prohlídku na téma Věk pokroku v dílech Julesa Verna. Na konci dne nás čekala prezentace o Vojtěchu Náprstkovi, jenž toto muzeum založil. 

Následujícího dne jsme navštívili Studijní a Vědeckou knihovnu v Plzni. Dozvěděli jsme se o historii budovy. Mimo to jsme se dostali jak na půdu, tak i do podzemních sklepů. Seznámili jsme se s fungováním knihovny a akcemi, které knihovna pořádá. Zavítali jsme i do veřejné studovny a hudební místnosti, nejvíce zachovalé části budovy.

V programu TPV Kultura za oponou nahlédly žákyně pod roušku proslulých kulturních organizací a masmédií a objevovaly to, co bývá veřejnosti skryto. Na úplném konci programu se věnovaly aktivitám shrnující jejich týden plný kultury a vytvořily kvízy, na kterých si zopakovaly nově zjištěné informace. Společně došly k závěru, že všechny navštívené instituce sdílí společné rysy – účel informovat lidi a rostoucí hrozbu zániku z důvodu technického pokroku a digitalizace. Celkově bylo TPV, až na malé nedostatky, velmi povedené a rozhodně přineslo mnoho nových zážitků, vzpomínek, ale i informací a znalostí.

 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search