Vaše zařízení není podporováno!

Výukové materiály jsou k dispozici na portálu http://portal.haka-software.cz 

 

Témata:

Učební text 1 (.pdf)

Učební text 2 (.pdf)

Učební text 3 (.pdf)

Učební text 4 (.pdf)

Učební text 5 (.pdf)

Učební text 6 (.pdf)

Učební text 7 (.pdf)

Učební text 8 (.pdf)

Učební text 9 (.pdf)

Učební text 10 (.pdf)

Učební text 11 (.pdf)

Učební text 12 (.pdf)

Učební text 13 (.pdf)

Učební text 14 (.pdf)

Učební text 15 (.pdf)

Učební text 16 (.pdf) 

Učební text 17 (.pdf)

Učební text 18 (.pdf)

Učební text 19 (.pdf)

Učební text 20 (.pdf)

Učební text 21 (.pdf)

Učební text 22 (.pdf)

Učební text 23 (.pdf)

Učební text 24 (.pdf)

Učební text 25 (.pdf)

Učební text 26 (.pdf)

Učební text 27 (.pdf)

Učební text 28 (.pdf)

Učební text 29 (.pdf)

Učební text 30 (.pdf)

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo