Vaše zařízení není podporováno!

Digitální učební materiály jsou k dispozici v e-learningovém systému Moodle (https://moodle-sos.gasos-ro.cz)

 

Témata:

PLC Tecomat - přehled HW (.pdf)

PLC Tecomat - paměť PLC Tecomat (.pdf)

PLC Tecomat - vývojové prostředí Mosaic (.pdf)

PLC Tecomat - instrukční soubor 1 (.pdf)

PLC Tecomat - instrukční soubor 2 (.pdf)

PLC Tecomat - instrukční soubor 3 (.pdf)

PLC Tecomat - uživatelské procesy (.pdf)

PLC Tecomat - podprogramy (.pdf)

PLC Tecomat - nástroj GraphMaker (.pdf)

PLC Tecomat - nástroj PanelMaker (.pdf)

PLC Tecomat - programování podle normy IEC 61131-3 (.pdf)

PLC Tecomat - funkce, programování podle normy IEC 61131-3 (.pdf)

PLC Tecomat - datové typy, programování podle normy IEC 61131-3 (.pdf)

PLC Tecomat - podmínka if, programování podle normy IEC 61131-3 (.pdf)

PLC Tecomat - cykly, programování podle normy IEC 61131-3 (.pdf)

PLC Omron - HW (.pdf)

PLC Omron - adresní prostor (.pdf)

PLC Omron - CX-One (.pdf)

PLC Omron - instrukční soubor 1 (.pdf)

PLC Omron - instrukční soubor 2 (.pdf)

 

Pracovní listy ke stažení:

PLC Tecomat (.pdf)

PLC Tecomat - instrukční soubor (.pdf)

PLC Tecomat - mnemokód (.pdf)

PLC Tecomat - reléové schéma (.pdf)

PLC Tecomat - zásobníková pamět (.pdf)

PLC Tecomat - procvičení znalostí (.pdf)

PLC Tecomat - rozšíření instrukčního souboru (.pdf)

PLC Tecomat - instrukční soubor - funkční bloky (.pdf)

PLC Tecomat - GraphMaker (.pdf)

PLC Tecomat - adresace V/V (.pdf)

PLC Tecomat - programování modelů (.pdf)

PLC Tecomat - programování modelů 2 (.pdf)

PLC Tecomat - programování modelů 3 (.pdf)

PLC Tecomat - instrukční soubor - čítače (.pdf)

PLC Tecomat - uživatelské procesy (.pdf)

PLC Tecomat - instrukční soubor - podprogramy (.pdf)

PLC Tecomat - projekt (.pdf)

PLC Tecomat - insturkční soubor - uživatelské bity (.pdf)

PLC Tecomat - rozbor programů (.pdf)

 

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo