Vaše zařízení není podporováno!

 

Výukové materiály jsou k dispozici ke stažení.

 

Ke stažení: 

Sada 1:

Podniková ekonomika - financování podniku (.pdf)

Kalkulace ceny - pracovní list č. 1 (.pdf)

Finanční trh - Cenné papíry (.pdf)

Finanční gramotnost - Osobní finance (.pdf)

Finanční gramotnost - Osobní aktiva a pasiva (.pdf)

Osobní rozpočet - pracovní list č. 2 (.pdf)

Rodinný rozpočet - pracovní list č. 3 (.pdf)

Management - manažer a jeho role (.pdf)

Národní hospodářství 1 - základní pojmy (.pdf)

Národní hospodářství 2 - základní pojmy (.pdf)

Národní hospodářství 3 - magický čtyřúhelník (.pdf)

Pracovní právo - pracovněprávní vztahy (.pdf)

Národní hospodářství - veřejné rozpočty (.pdf)

Pojišťovnictví (.pdf)

Management - komunikace (.pdf)

Národní hospodářství 5 - sociální zabezpečení (.pdf)

Občanské sdružení - rozpočet - pracovní list č. 4 (.pdf)

Pracovní právo - vznik a ukončení pracovního poměru (.pdf)

Daňová soustava (.pdf)

Výpočet zálohy na daň a daně - pracovní list č. 5 (.pdf)

 

Sada 2:

Odměňování za práci (.pdf)

Sociální a zdravotní pojištění (.pdf)

Česká národní banka a její úloha v národním hospodářství (.pdf)

Aktivní a pasivní operace obchodních bank (.pdf)

Obchodní banky (.pdf)

Daně - pracovní list č. 6 (.pdf)

Pracovní právo - pracovní list č. 7 (.pdf)

Podmínky pracovního poměru - pracovní list č. 8 (.pdf)

Myšlenková mapa daně - pracovní list č. 9 (.pdf)

Zaměstnání nebo podnikání - pracovní list č. 10 (.pdf)

Motivační pohovor - pracovní list č. 11 (.pdf)

Finanční trh - pracovní list č. 12 (.pdf)

Životní a neživotní pojištění - pracovní list č. 13 (.pdf)

Zajištění rizik - pracovní list č. 14 (.pdf)

Investování občanů - pracovní list č. 15 (.pdf)

Investování s nižším rizikem - pracovní list č. 16 (.pdf)

Investování s vyšším rizikem - pracovní list č. 17 (.pdf)

Portfolio investování - pracovní list č. 18 (.pdf)

Kurzovní lístek - pracovní list č. 19 (.pdf)

Finanční plánování - pracovní list č. 20 (.pdf)

 

Sada 3:

Sebehodnocení - pracovní list č. 21 (.pdf)

Personální činnosti (.pdf)

Evropská unie (.pdf)

Vývoj marketingových koncepcí (.pdf)

Marketingový mix (.pdf)

Management - souhrnný test - pracovní list č. 22 (.pdf)

Podstata fungování tržní ekonomiky (.pdf)

Zdroje prostředků k uspokojování potřeb (.pdf)

Hospodářský proces (.pdf)

Výroba, výrobní faktory (.pdf)

Trh, subjekty trhu (.pdf)

Zákony trhu (.pdf)

Tržní ekonomika - potřeby - pracovní list č. 23 (.pdf)

Potřeby - pracovní list č. 24 (.pdf)

Hospodářský proces - pracovní list č. 25 (.pdf)

Zákony trhu - pracovní list č. 26 (.pdf)

Hospodářský výsledek - pracovní list č. 27 (.pdf)

Podnikání - pracovní list č. 28 (.pdf)

Zánik podniku - pracovní list č. 29 (.pdf)

Statky a služby - pracovní list č. 30 (.pdf)

 

Sada 4:

Historický vývoj managementu (.pdf)

Kategorie potřeb (.pdf)

Šeky a směnky (.pdf)

Akceptační úvěr (.pdf)

Burzy a burzovní obchody (.pdf)

Zásoby (.pdf)

Úkoly zásobovací činnosti v podniku (.pdf)

Řízení zásob (.pdf)

Daň z příjmu FO (.pdf)

Daň z příjmu OSVČ (.pdf)

Poptávka po zboží a službách (.pdf)

Daň z příjmu OSVČ - pracovní list č. 31 (.pdf)

Daň  z příjmu FO ze závislé činnosti - pracovní list č. 32 (.pdf)

Princip daně z přidané hodnoty - pracovní list č. 33 (.pdf)

Dlouhodobý majetek podniku - pracovní list č. 34 (.pdf)

Oběžný majetek podniku - pracovní list č. 35 (.pdf)

Majetek podniku - pracovní list č. 36 (.pdf)

Účetní odpisy - pracovní list č. 37 (.pdf)

Daňové odpisy - pracovní list č. 38 (.pdf)

Výpočet čisté mzdy FO v závislé činnosti - pracovní list č. 39 (.pdf)

Výpočet daně z příjmu OSVČ - pracovní list č. 40 (.pdf)

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo