Vaše zařízení není podporováno!
Mezi nejpalčivější problémy pro osoby s PAS patří i nízká informovanost veřejnosti. Za tímto účelem byl vytvořen vládou České republiky "Komunikační soubor", který má usnadnit komunikaci veřejnosti s osobami s autismem a zároveň změnit chování intaktní společnosti k lidem s tímto druhem znevýhodnění. Nikdy nebude existovat žádný soubor pravidel, který by byl uplatnitelný na všechny bez rozdílu. Lidé s autismem jsou často citliví a osamělí. Přes svá omezení dovedou některé věci lépe než ostatní, proto vás vyzýváme: neberte jim důstojnost a věnujte jim pozornost. Už tím pro ně vykonáte mnoho.
 
Odkaz na dokument vlády: 
 
oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo