Vaše zařízení není podporováno!

Gymnázium a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115 organizuje ve školním roce 2018/2019 přijímací řízení dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 353/2016 Sb. do následujících oborů:

Gymnázium, osmiletý obor 79-41-K/81, Gymnázium, čtyřletý obor 79-41-K/41, Informační technologie (kód oboru: 18-20-M/01), Ekonomické lyceum (kód: 78-42-M/02)

Na základě § 60 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. ředitel školy stanovil následující jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění (v souladu s § 60d odst. 1, 2) takto:

Gymnázium osmileté, kód oboru: 79-41-K/81

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn z 80 %hodnocení na vysvědčeních z pololetí a konce 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku bude započítán 20 %. Bonusovými body zohledňujeme umístění do 3. místa v okresních, příp. krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží.

V případě rovnosti bodů u uchazeče od 30. místa dále rozhodují výsledky přijímacích testů.

Gymnázium čtyřleté, kód oboru: 79-41-K/41, Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01, Ekonomické lyceum, kód oboru: 78-42-M/02

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn z 60 %hodnocení na vysvědčeních z pololetí a konce 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku bude započítán 40 %. Bonusovými body zohledňujeme umístění do 3. místa v okresních, příp. krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží.

V případě rovnosti bodů u uchazeče od 30. místa dále rozhodují výsledky přijímacích testů. Konkrétní způsob hodnocení uvedených kritérií je v v tomto odkazu.

Na základě § 60e zák. 561/2004 Sb. ředitel školy ukončil dne 29.4.2019 hodnocení 1. kola přijímacího řízení a dle § 60b odst. 1 zveřejňuje výsledky po jednotlivých oborech:

Výsledky pro 8leté gymnázium

Výsledky pro 4leté gymnázium

Výsledky pro obor Ekonomické lyceum

Výsledky pro obor Informační technologie

Přijatým uchazečům nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí, doručuje se pouze rozhodnutí o nepřijetí zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů (§ 60e odst. 1 zák. 561/2004 Sb.)

Rozhodnutí o nepřijetí budou k vyzvednutí v sekretariátu školy (Mládežníků 1115) od 30.4.2019 do 2.5.2019. V případě nevyzvednutí budou zasílány dne 3.5.2019.

Dle § 60e odst. 3 zák. 561/2004 Sb. lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení (převzetí) odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to prostřednictvím školy.

Dle § 60g odst. 6 zák. 561/2004 Sb., přijatý žák dává najevo svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole prostřednictvím zápisového lístku odevzdanému řediteli školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. do 15.5.2019 (osobně nebo doporučeně poštou).

 

V Rokycanech dne 29.4.2019     

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., v.r.

ředitel školy

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo