Vaše zařízení není podporováno!

Organizace přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu se podávají ve standardním termínu do 1. 3. 2021. 

Přihlášku lze přinést osobně (7.30 - 14.00) a odevzdat v sekretariátu nebo na vrátnici.

Přihlášku lze také doručit poštou.

 

Kritéria přijetí na školní rok 2021/2022

1. Gymnázium čtyřleté, kód oboru: 79-41-K/41 podle ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech (pro přijetí z 9. ročníku základní školy) s výukou v Aj

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn 60 %, školní přijímací zkouška z Aj 30 % (může být nahrazena mezinárodním jazykovým certifikátem), hodnocení na vysvědčeních z 1. pololetí 8. ročníku, z 1. pololetí 9. ročníku a osobní portfolio celkem 10 %. Osobní portolio může být zpracováno libovolnou formou, přikládejte jej již k přihlášce ke studiu; nejpozději je možné osobní portfolio doložit ke dni konání přijímacích zkoušek. Očekávaný obsah portfolia je popsán zde.

U přijímacích zkoušek uspěje uchazeč, který získá v součtu z centrálně zadávaných testů minimálně 50 (ze 100) bodů a zároveň minimálně 25 bodů (z 50) ze školní přijímací zkoušky z Aj!

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů.

Do oboru bude přijato 20 žáků. Konkrétní skladba přijímacích zkoušek a podrobná kritéria přijetí jsou k dispozici zde.

 

2. Gymnázium čtyřleté, kód oboru: 79-41-K/41 podle ŠVP Moje škola (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn z 80 %, hodnocení na vysvědčeních z 1. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku a doklady o aktivitě žáka budou započítány celkem 20 %.

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů.

Do oboru bude přijato 30 žáků. Konkrétní skladba přijímacích zkoušek a podrobná kritéria přijetí jsou k dispozici zde.

 

3. Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

4. Ekonomické lyceum, kód oboru: 78-42-M/02 ((pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn z 80 %, hodnocení na vysvědčeních z 1. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku a doklady o aktivitě žáka budou započítány celkem 20 %.

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů.

Do oboru bude přijato 30 žáků. Konkrétní skladba přijímacích zkoušek a podrobná kritéria přijetí jsou k dispozici zde.

Upozornění ke konání JPZ na obory Informační technologie a Ekonomické lyceum: Ředitel školy si na základě ustanovení v bodě IV a) a IV b) opatření MŠMT obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 vyhrazuje právo nekonat JPZ v případě, že počet přihlášek bude nižší než předpokládaný počet přijatých žáků (30). Rozhodnutí o nekonání JPZ ředitel vydá nejpozději do 8. 3. 2021.

 

5. Gymnázium osmileté, kód oboru: 79-41-K/81 (pro přijetí z 5. ročníku základní školy)

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn z 80 %, hodnocení na vysvědčeních z 1. pololetí 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku a doklady o aktivitě žáka budou započítány celkem 20 %.

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů.

Do oboru bude přijato 30 žáků. Konkrétní skladba přijímacích zkoušek a podrobná kritéria přijetí jsou k dispozici zde.

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo