Vaše zařízení není podporováno!

Kritéria přijetí na obor:

  • Gymnázium osmileté, kód oboru:  79-41-K/81 (pro přijetí z 5. ročníku základní školy)

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn z 80 %, hodnocení na vysvědčeních z pololetí a konce 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku bude započítán 20 %.

Bonusovými body zohledňujeme umístění do 3. místa v okresních, příp. krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží.

V případě rovnosti bodů u uchazeče od 30. místa dále rozhodují výsledky přijímacích testů.

Kritéria přijetí na obor

  • Gymnázium čtyřleté, kód oboru:  79-41-K/41 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)
  • Informační technologie, kód oboru:  18-20-M/01 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)
  • Ekonomické lyceum, kód oboru: 78-42-M/02 ((pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn 60 %, hodnocení na vysvědčeních z pololetí a konce 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku bude započítán 40 %.

Bonusovými body zohledňujeme umístění do 3. místa v okresních, příp. krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží.

V případě rovnosti bodů u uchazeče od 30. místa dále rozhodují výsledky přijímacích testů.

Konkrétní skladba (kritéria přijetí) jsou k dispozici zde.

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo