Vaše zařízení není podporováno!

Kritéria přijetí na obory


pro obor:
Gymnázium čtyřleté, kód oboru:  79-41-K/41 podle ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech (pro přijetí z 9. ročníku základní školy) - s výukou v Aj

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn 60 %, školní přijímací zkouška z Aj 30 %, hodnocení na vysvědčeních z pololetí a konce 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku a výsledky ze soutěží budou započítány celkem 10 %.

U přijímacích zkoušek uspěje uchazeč, který získá v součtu z centrálně zadávaných testů minimálně 50 (ze 100) bodů a zároveň minimálně 25 bodů (z 50) ze školní přijímací zkoušky z Aj!

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů.


pro obory:
Gymnázium čtyřleté, kód oboru:  79-41-K/41 podle ŠVP Moje škola (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)
Informační technologie, kód oboru:  18-20-M/01 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)
Ekonomické lyceum, kód oboru: 78-42-M/02 ((pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn 60 %, hodnocení na vysvědčeních z pololetí a konce 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku a výsledky ze soutěží budou započítány celkem 40 %.

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů.


pro obor:
Gymnázium osmileté, kód oboru:  79-41-K/81 (pro přijetí z 5. ročníku základní školy)

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn z 80 %, hodnocení na vysvědčeních z pololetí a konce 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku a výsledky ze soutěží budou započítány celkem 20 %.

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů.


Konkrétní skladba přijímacích zkoušek a podrobná kritéria přijetí jsou k dispozici zde.

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo