Vaše zařízení není podporováno!

V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje ředitel školy ve školním roce 2018/2019 přijímací řízení pro školní rok 2019/2020.

 

Pro školní rok 2019/2020 bude GaSOŠ Rokycany otevírat 1. ročníky pro následující obory:

  • Gymnázium osmileté, kód oboru:  79-41-K/81 (pro přijetí z 5. ročníku základní školy)
  • Gymnázium čtyřleté, kód oboru:  79-41-K/41 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)
  • Informační technologie, kód oboru:  18-20-M/01 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)
  • Ekonomické lyceum, kód oboru: 78-42-M/02 ((pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

 

Součástí přijímacího řízení budou pro všechny obory přijímací testy z českého jazyka a matematiky zadávané centrálně CERMAtem.

 

Počet přijatých žáků do jednotlivých oborů: 30 žáků

 

Při nenaplnění předpokládaného počtu přijatých uchazečů v 1. kole bude škola vypisovat další kola přijímacího řízení. Potvrzení přihlášky lékařem škola nevyžaduje.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2019.

  

Osmileté gymnázium

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 16. dubna 2019 a 17. dubna 2019.

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 13. květen a 14. květen 2019.

Při přijímacím řízení budou zohledněny výsledky přijímacích testů, průměry na z 1. a 2. pololetí 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku a bonusovými body zohledňujeme umístění do 3. místa v okresních, příp. krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží.

V případě rovnosti bodů u uchazeče od 30. místa dále rozhodují výsledky přijímacích testů.

 

Čtyřleté gymnázium, čtyřleté obory SOŠ

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 12. dubna a 15. dubna 2019.

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 13. květen a 14. květen 2019.

Při přijímacím řízení bude zohledněn výsledek přijímacích testů, průměr na vysvědčeních z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku a bonusovými body zohledňujeme umístění do 3. místa v okresních, příp. krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží.

V případě rovnosti bodů u uchazeče od 30. místa dále rozhodují výsledky přijímacích testů.

Konkrétní skladba (kritéria přijetí) jsou k dispozici zde.

 

Další informace budou postupně upřesněny (aktuální informace lze sledovat na stránkách MŠMT: zde)

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo