Vaše zařízení není podporováno!

V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje ředitel školy ve školním roce 2019/2020 přijímací řízení pro školní rok 2020/2021.

Pro školní rok 2020/2021 bude GaSOŠ Rokycany otevírat 1. ročníky pro následující obory:

  • Gymnázium osmileté, kód oboru:  79-41-K/81 (pro přijetí z 5. ročníku základní školy) - ŠVP Moje škola
  • Gymnázium čtyřleté, kód oboru:  79-41-K/41 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy) - ŠVP Moje škola
  • Gymnázium čtyřleté, kód oboru:  79-41-K/41 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy) - ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech - s částečnou výukou v Aj
  • Informační technologie, kód oboru:  18-20-M/01 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)
  • Ekonomické lyceum, kód oboru: 78-42-M/02 ((pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

Součástí přijímacího řízení budou pro všechny obory přijímací testy z českého jazyka a matematiky zadávané centrálně CERMAtem. Součástí přijímacího řízení pro třídu 4letého gymnázia vyučovaného podle ŠVP poznání a inspirace v souvislostech" bude i školní přijímací zkouška v anglickém jazyce.

Počet přijímaných žáků do jednotlivých oborů

8leté gymnázium: 30 žáků 
4leté gymnázium dle ŠVP "Moje škola": 30 žáků 
4leté gymnázium dle ŠVP "Poznání a inspirace v souvislostech" s výukou některých předmětů v Aj: 20 žáků 
Informační technologie: 30 žáků
Ekonomické lyceum: 30 žáků

Potvrzení přihlášky lékařem škola nevyžaduje.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2020.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
4leté obory: 1. termín - úterý 14. dubna 2020, 2. termín - středa 15. dubna 2020
8leté obory: 1. termín - čtvrtek 16. dubna 2020, pátek 17. dubna 2020
4letý obor posle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech" - školní přijímací zkouška z Aj - 17. dubna 2020.
Náhradní termín pro všechny obory: 1. termín - středa 13. května 2020, 2. termín - čtvrtek 14. května 2020

 

Další informace budou postupně upřesněny (aktuální informace lze sledovat na stránkách MŠMT: zde)

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo