Vaše zařízení není podporováno!

Organizace školního roku 2018/2019 - Gymnázium 

Podzimní maturitní zkoušky

3. - 5. 9. 2018              společná část maturitní zkoušky (na OA Plzeň)

6. - 7. 9. 2018              písemné maturitní zkoušky

12. 9. 2018                  ústní maturitní zkoušky

Prázdniny

 

29. – 30. 10. 2018       podzimní (po, út)

22.12 – 2. 1. 2019       vánoční

1. 2. 2019 (pá)             pololetní

4. – 8. 2. 2019             jarní

18.  – 19. 4. 2019        velikonoční

1. 7. – 30. 8. 2019       hlavní

DOD

16. 11. 2018                gymnázium i SOŠ (pá)

30.1. 2019                   SOŠ (st)

12.1. 2019                   gymnázium i SOŠ (so)

Klasifikační porady

8. 11. 2018                  čtvrtletní (čt)

29. 1. 2019                  pololetní (út)

11. 4. 2019                  třičtvrtěletní (čt)

26. 4. 2019                  závěrečná porada pro 4. ročníky

20. 6. 2019                  závěrečná porada (čt).

Třídní schůzky

8. 11. 2018                  čtvrtletní (čt)

11. 4. 2019                  třičtvrtěletní (čt)

Vydání vysvědčení (výpisů)

31. 1. 2019                  rozdání výpisů za 1. pololetí (čt)

30. 4. 2019                  rozdání vysvědčení 4. ročníkům

28. 6. 2019                  rozdání vysvědčení za školní rok 2018/2019

Jarní termín maturitních zkoušek

2. – 7. 5. 2019             didaktické testy a písemné práce spol. MZ

15. 5. – 17. 5. 2019     písemné práce profilové části

20. 5. – 24. 5. 2019     ústní maturitní zkoušky

Státní svátky

28. září 2018 (pá)

28. říjen 2018 (ne)

17. listopad 2018 (ne)

19. duben (pá) a 22. duben 2019 (po)

1. květen 2019 (st)

8. květen 2019 (st)

 

 

Organizace školního roku 2018/2019 - SOŠ

Podzimní maturitní zkoušky

3. - 5. 9.2018               společná část maturitní zkoušky (na OA Plzeň)

3.9. 2018                     písemný maturitní test ze SW

6. 9. 2018                   praktické maturitní zkoušky

11. 9. 2018                  ústní maturitní zkoušky

Prázdniny

 

29. – 30. 10. 2018       podzimní (po, út)

22.12 – 2. 1. 2019       vánoční

1. 2. 2019 (pá)            pololetní

4. – 8. 2. 2019             jarní

18.  – 19. 4. 2019        velikonoční

1. 7. – 30. 8. 2019       hlavní

DOD

16. 11. 2018                gymnázium i SOŠ (pá)

30. 1. 2019                  SOŠ (st)

12. 1. 2019                  gymnázium i SOŠ (so)

Klasifikační porady

5. 11. 2018                  čtvrtletní (po)

28. 1. 2019                  pololetní (po)

9. 4. 2019                    třičtvrtěletní (út)

26. 4. 2019                  závěrečná porada pro 4. ročníky (pá)

24. 6. 2019                 závěrečná porada (po)

Třídní schůzky

5. 11. 2018                  čtvrtletní (út)

9. 4. 2019                    třičtvrtěletní (út)

Vydání vysvědčení (výpisů)

31. 1. 2019                  rozdání výpisů za 1. pololetí (čt)

30. 4. 2019                  rozdání vysvědčení 4. ročníkům (út)

28. 6. 2019                  rozdání vysvědčení za školní rok 2018/2019

Jarní termín maturitních zkoušek

2. – 7. 5. 2019             didaktické testy a písemné práce společné     

                                       části maturitní zkoušky

9. 5. 2019                    praktické maturitní zkoušky

10. 5. 2019                  písemný maturitní test z předmětu SW

20. 5. –24. 5. 2019     ústní maturitní zkoušky

Souvislá praxe

 

13. 5. -24. 5. 2019      2. a 3. ročník oboru Informační technologie

                                     

Státní svátky

28. září 2018 (pá)

28. říjen 2018 (ne)

17. listopad 2018 (ne)

22. duben 2019 (po)

1. květen 2019 (st)

8. květen 2019 (st)

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo