Vaše zařízení není podporováno!

Školní vzdělávací program (ŠVP) Moje škola, podle kterého jsou vyučovány třídy prima-oktáva 8letého studijního cyklu a 1.B - 4.B 4letého studijního cyklu.

ŠVP je vypracován dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a odpovídá standardům Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání (RVP Z) a gymnázia (RVP G).

Dokumenty ke stažení:

ŠVP "Moje škola" platný pro ročníky, které nastoupily ke studiu po roce 2019 (od 1.9.2019):

 

ŠVP "Moje škola" platný pro ročníky, které nastoupily ke studiu před rokem 2019:

 

Vydané dodatky: 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo