Vaše zařízení není podporováno!

Podle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, si mají v budoucnu všechny školy vytvořit své vlastní školní vzdělávací programy. Základní školy a nižší ročníky gymnázií mají podle zákona zahájit výuku dle vlastního ŠVP nejdéle od září 2007, vyšší ročníky gymnázií zahájily v červenci 2004 pod vedením Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP) projekt, jehož cílem je teprve vytvoření Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a ověření školního dokumentu v praxi. Projekt, do kterého se zapojilo 16 gymnázií ze všech krajů, nese v současné době označení PILOT G a je spolufinancován z prostředků ESF. Gymnázium Rokycany je součástí tohoto projektu a jeho prvním výsledkem je zahájení výuky podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Moje škola“.

Od 1.9. nastoupilo do rokycanské primy 30 žáků, které čekají některé změny oproti stávajícímu učebnímu plánu. Do první třídy osmiletého gymnázia byl povinně zařazen anglický jazyk a další jazyk je povinně volitelný. Počítáme především s výukou němčiny, ale můžeme nabídnout i francouzský, španělský a ruský jazyk. Jednohodinová dotace oboru výchova ke zdraví byla věnována tělesné výchově, která tím získá možnost rozšířit svoje aktivity například o plavecký výcvik. V primě je dále z důvodu velmi rozsáhlého využití výpočetní techniky zařazena do výuky také informatika. Do budoucna se zvýší počet dělených hodin a praktických cvičení, do výuky bude vloženo více hravosti, samostatné práce a její prezentace.

Ke stažení:

ŠVP - úvod
ŠVP - nižší stupeň gymnázia
ŠVP - vyšší stupeň gymnázia
ŠVP - výběrové semináře
ŠVP - maturitní příprava
ŠVP - dodatek 1
ŠVP - dodatek 2

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo