Vaše zařízení není podporováno!

Münsingen je poměrně malé německé město velikosti Rokycan, které najdeme ve spolkové zemi Bádensko-Württenbersko asi 50 kilometrů od Stuttgartu. Přesto je na naší škole díky výměnným jazykovým pobytům známé a troufám si říci i populární, neboť vzájemné návštěvy českých a německých studentů obou škol úspěšně pokračují již čtvrtým rokem.

Tradičně jsme nejprve na naší škole v květnu 2018 přivítali skupinu ze SRN a v polovině června našich dvanáct studentů odjelo na celý týden na zkušenou do Münsingenu.

Program výměnných pobytů je poměrně stabilní, opakují se oblíbené výlety, pěší vycházky, exkurze i zábavná výuka češtiny či německého švábského dialektu. Nadále platí, že v cizině je každý individuálně ubytován v rodině hostitele, který připraví víkendový a večerní program.

Většina našich německých hostů poprvé navštíví Plzeň, ale i Prahu. Stálým bodem programu je večerní představení v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde jsme letos zhlédli balet Chaplin.

Pro české studenty je sedmidenní pobyt v zahraničí každoročně velkou zkušeností - jiná škola, odlišná organizace výuky, používání cizího jazyka v každodenních situacích, odlišná kultura, švábské kulinářské speciality, týdenní pobyt v cizí rodině s odlišnými zvyky, ... A navíc mnoho výletů v blízkém i vzdálenějším okolí města – prohlídka státního hřebčince v Marbachu, návštěva památníku Grafeneck věnovanému pohnuté historií Třetí říše, pěší výlet k vodopádu v lázeňském městečku Bad Urachu, tradiční výlet do muzea firmy Mercedes - Benz ve Stuttgartu a celodenní výlet do Kostnice a k Bodamskému jezeru, ...

V Münsingenu se dá prostě za pouhý týden prožít a vidět možná více, než by mnozí čekali. A proto jsou příští školní rok srdečně zváni všichni další zájemci o výměnný pobyt, a to z budoucí kvinty a 1.ročníku.

PaedDr. Daniela Moulisová

a následující studentky a studenti:
1.B – Aneta Matoušová, Barbora Černá, Katka Egermajerová, Tereza Štancová, Michala Krejčí, Vlasta Vejchartová, Klára Matějková, Vojtěch Moulis, Vojtěch Švarc, Martin Tomášek
kvinta – Lucie Pecharová, Hana Blatská

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo