Vaše zařízení není podporováno!

Areál Gymnázia Rokycany v ulici Mládežníků 1115/II byl otevřen 1.9.1995. Skládá se z výukového pavilonu, sportovní haly a stravovacího zařízení.
Zaměření gymnázia je všeobecné. Specializace na budoucí povolání lze docílit volbou volitelných seminářů v posledních třech letech studia. Při výběru seminářů se snažíme vyjít vstříc všem kombina-cím, které si studenti zvolí. Semináře se tedy nedělí do humanitních nebo přírodovědných bloků.

Gymnázium nabízí mnoho možností sportovního vyžití. Po celý rok jsou pořádány různé sportov-ní akce, které si u studentů získaly velkou oblibu. Na škole je vybudována posilovna, kterou mohou studenti využívat jak v hodinách tělesné výchovy, tak i ve svém volném čase.

Škola je velmi dobře vybavena. Nacházejí se zde počítačové učebny, jazykové učebny, laboratoře a specializovaná pracoviště pro jednotlivé předměty.V posledních třech letech studia je zařazena škála volitelných předmětů, která umožňuje studentům profilaci v oborech, které budou předmětem jejich dalšího vzdělávání. Mezi vyučované cizí jazyky patří anglický jazyk, německý jazyk, francouzský ja-zyk, ruský jazyk, latina a nepovinně španělský jazyk. Počet přijatých žáků na vysoké školy se pohybu-je mezi 70 - 80 % přihlášených, na přírodovědné a technické obory je to 100%.

Cílem školy je nabídka kvalitního všeobecného vzdělání, které umožní bezproblémové studium na vysokých školách - vzdělání v příjemném prostředí předkládané fundovanými pedagogy, kteří mají kladný vztah k mladé generaci a pochopení pro sportovní a jiné záliby studentů. Nabídka doplněná sportovními a kulturními akcemi a spoustou zájezdů a exkurzí. Gymnázium je pilotní školou pro tvor-bu školních vzdělávacích programů.


oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo