Vaše zařízení není podporováno!

Pokud budete mít potřebu kontaktovat některého z níže uvedených členů pedagogického sboru, můžete mu napsat na jeho pracovní e-mailovou adresu. Ta je tvořena příjmením

(bez háčků a čárek) a společnou částí @gasos-ro.cz.


Virtuální kolega Jan Dvořák by měl tedy e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


  Titul, jméno, příjmení: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. (ředitel školy)
Vyučované předměty: Přírodovědný seminář, biologie, Základy programování
Absolvovaná škola: PřF UK Praha
Učitelská praxe:

24 let


 

  Titul, jméno, příjmení: Ing. Bc. Lenka Likeová (zástupkyně ředitele)
Vyučované předměty: řídící systémy, elektronika, elektrotechnika
Absolvovaná škola: FEL ZČU, MÚVS ČVUT 
Učitelská praxe:

22 let


  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Jana Audesová
Vyučované předměty: Estetická výchova - výtvarná
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 28 let


Titul, jméno, příjmení: Mgr. Kristýna Behenská
Vyučované předměty: Německý jazyk
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 17 let
Osobní stránka: http://behenska.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Pavel Benedikt
Vyučované předměty: Český jazyk, Základy společenských věd, Společenskovědní seminář
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 37 let

 

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Eva Jírová
Vyučované předměty: Německý jazyk, Fyzika
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Vyučuje od: 1.9.2019
Osobní stránka: http://jirova.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Helena Čížková
Vyučované předměty: Matematika, Fyzika
Absolvovaná škola: MFF UK Praha
Učitelská praxe: 23 let
Osobní stránka: http://cizkova.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Monika Drechslerová
Vyučované předměty: Český jazyk, Dějepis, Seminář z dějepisu
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 23 let
Osobní stránka: http://drechslerova.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: PaedDr. Zdeněk Enžl
Vyučované předměty: Matematika, Fyzika, Informatika a výpočetní technika
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 28 let
Osobní stránka: https://zdenekenzl.wixsite.com/gasos , http://gasos.webgarden.cz 

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Lenka Houšková
Vyučované předměty: Český jazyk, Dějepis, Francouzský jazyk
Absolvovaná škola: FF UP Olomouc, FF MU Brno
Učitelská praxe: 12 let
Osobní stránka:

http://houskova.gasos-ro.cz


  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Blanka Ježková
Vyučované předměty: Chemie
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 36 let
Osobní stránka:

http://jezkovab.gasos-ro.cz


  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Daniel Kohout
Vyučované předměty: Chemie, Tělesná výchova, Anglický jazyk
Absolvovaná škola: FTVS UK Praha
Učitelská praxe: 9 let
Osobní stránka: http://kohout.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: PaedDr. Ing. Pavel Kraus (koordinátor ICT)
Vyučované předměty: Fyzika, Informatika a výpočetní technika, Matematika
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň, VŠE Praha
Učitelská praxe: 26 let
Osobní stránka: http://kraus.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Sylva Krausová
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Absolvovaná škola: FF Univerzita Pardubice, FF MU Brno
Učitelská praxe: 13 let
Osobní stránka: http://krausova.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Michal Votřel
Vyučované předměty: Anglický jazyk, Český jazyk
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Vyučuje od: 1.9.2019
Osobní stránka:  

  Titul, jméno, příjmení: RNDr. Stanislava Mayerová
Vyučované předměty: Biologie, Přírodovědný seminář
Absolvovaná škola: PřF UK Praha
Učitelská praxe: 33 let
Osobní stránka:  http://mayerova.gasos-ro.cz/

  Titul, jméno, příjmení: PaedDr. Daniela Moulisová
Vyučované předměty: Dějepis, Německý jazyk
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň, FF UK Praha
Učitelská praxe: 28 let
Osobní stránka: http://moulisova.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Pavla Pajtlová
Vyučované předměty: Fyzika, Matematika
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 34 let

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Vladana Poláčková
Vyučované předměty: Český jazyk, Estetická výchova - hudební, Pěvecký sbor
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 24 let

 

  Titul, jméno, příjmení: Ing. Drahomíra Rancová 
Vyučované předměty: Chemie, Přírodovědný seminář
Absolvovaná škola: VŠCHT Praha, PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 34 let
Osobní stránka: http://rancova.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Miroslav Růžička
Vyučované předměty: Tělesná výchova, Základy společenských věd
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 23 let

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Věra Růžičková
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 20 let
Osobní stránka:  

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Gabriela Sloupová
Vyučované předměty: Český jazyk, Estetická výchova - výtvarná
Absolvovaná škola: PF JU České Budějovice
Učitelská praxe: 32 let
Osobní stránka: http://sloupova.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Petr Kravec
Vyučované předměty: Matematika, Chemie
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 13 let
Osobní stránka:  

  Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Marie Šamanová 

Vyučované předměty: Německý jazyk, Základy společenských věd
Absolvovaná škola: PF UK Praha
Učitelská praxe: 29 let
Osobní stránka: http://samanova.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Stanislava Špitálníková
Vyučované předměty: Tělesná výchova, Zeměpis
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 33 let
Osobní stránka: http://spitalnikova.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Alena Osvaldová
Vyučované předměty: Španělský jazyk
Absolvovaná škola: FF UP Olomouc
Učitelská praxe: 13 let
Osobní stránka: http://tenkova.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Vladimír Valach
Vyučované předměty: Biologie, Přírodovědný seminář, Tělesná výchova
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 22 let
Osobní stránka: https://sites.google.com/a/gasos-ro.cz/soc---stredoskolska-odborna-cinnost/
http://vval.rajce.idnes.cz/ (fotky z exkurzí, kurzů atp...)
odkaz na web se studijními materiály a organizačními informacemi o akcích na vyžádání u V. Valacha

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Hana Wagnerová
Vyučované předměty: Fyzika, Matematika
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe:

33 let


Titul, jméno, příjmení: Mgr. Jana Wothová
Vyučované předměty: Informatika a výpočetní technika, Matematika, Deskriptivní geometrie
Absolvovaná škola: MFF UK Praha, PF JU České Budějovice
Učitelská praxe: 33 let

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Renata Wünschová
Vyučované předměty: Anglický jazyk, Dějepis, Německý jazyk
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 20 let

  Titul, jméno, příjmení: PaedDr. Zdeněk Záhrobský
Vyučované předměty: Český jazyk, Dějepis
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 32 let
Osobní stránka: http://zahrobsky.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Jan Zítek
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň, PF MU Brno
Učitelská praxe: 21 let
Osobní stránka: http:/zitek.gasos-ro.cz

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Adéla Koudelková
Vyučované předměty: Tělesná výchova, Zeměpis
Absolvovaná škola: PF ZČU Plzeň
Učitelská praxe: 4 roky
Osobní stránka:  

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Hana Kneifelová
Vyučované předměty: Anglický jazyk, Seminář z ANJ
Absolvovaná škola: ZČU FPE
Učitelská praxe: 20 let

 

  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Pavla Bělašková
Vyučované předměty: Fyzika, Matematika, IVT
Absolvovaná škola: ZČU FPE
Učitelská praxe: 2 roky
oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo