Vaše zařízení není podporováno!

Od pondělí se vrací do školy naše prima a sekunda. Vzhledem ke skutečnostem (přijímací zkoušky, dva dny po návratu do škol s převahou komunikačních a socializačních aktivit), bude mít v pondělí a úterý prima a sekunda vyučování jen 4 vyučovací hodiny (2.-5. h). Žáci budou do školy přicházet až po 8.15 (do 8.50) tak, aby se nepotkali s uchazeči přicházejícími na přijímací zkoušky. Samozřejmě dojíždějící žáci přijdou průběžně do školy dle jejich spojů kdykoliv. Ihned po příchodu do školy se žáci přes šatnu přesunou do svých tříd, kde budou testováni antigenními testy na přítomnost COVID-19.

Umístění ve třídách:

prima učebna 104; sekunda učebna 108

Ve spolupráci s třídními učiteli a Školním poradenským pracovištěm byl pro žáky připraven následující program:

Prima 

Pondělí

1. h     testování na COVID – organizuje Enžlová, Houšková (přímo v učebně 104)

2.–5. h Houšková – třídnické záležitosti – kronika, besídka, atd.

Úterý

2.–3. h Enžlová, Houšková – aktivita zaměřené na kooperaci ve škole

4.–5. h Valach, Enžlová – venkovní blok v blízkém okolí školy / při nepřízni počasí tělocvična SOŠ – aktivity na posílení kolektivu

Sekunda

Pondělí

1. h     testování na COVID – organizuje Kravec, Votřel (přímo v učebně 108)

2.–3. h Votřel, Kravec – seznámení se třídou, aktivizace všech žáků, beseda

4.–5. h Votřel, Kravec, Moulisová – hry na posílení vzájemné komunikace, kooperace

Úterý

2.–4. h Kravec, Votřel, Moulisová – venkovní blok v blízkém okolí školy / při nepřízni počasí tělocvična SOŠ – aktivity na posílení kolektivu

5. h        Moulisová (Kravec × Votřel) – komunikace se žáky, organizace, potřeby, třídnické záležitosti

Od středy bude probíhat výuka dle rozvrhu (samozřejmě s řadou změn vynucených probíhajícími přijímacími zkouškami).

Pavel Vlach, ředitel školy

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo