Vaše zařízení není podporováno!

Paralympijský školní den (PŠD) je akce vytvořená v rámci mezinárodního rozvojového projektu (Belgie, Česká republika, Německo, Řecko, Litva a Švédsko), který byl v letech 2005 a 2006 podporovaný Evropskou komisí. Výsledkem pak byla realizace 5 rozdílných programů v každé participující zemi, které se snaží o změnu postojů žáků škol k osobám s tělesným postižením. Program napomáhá úspěšnému začlenění žáků s tělesným postižením do školního kolektivu prostřednictvím využití ideálů paralympismu. Snaží se například zaměřit na rozvoj lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu, na podporu vzájemného porozumění, respektu k jiným kulturám, na rozvoj základních lidských hodnot a vztahů vzhledem k národním a oblastním požadavkům.

V současné době se pořádají podobné akce i v Kanadě, USA, Španělsku nebo v některých asijských zemích. Česká republika je ale lídrem v pořádání těchto akcí. V současné době jich u nás bylo zrealizováno více než 200. 95 % těchto programů pořádalo právě Centrum aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, které bude PŠD realizovat i na Gymnáziu a SOŠ Rokycany 20. 3. 2019. Programu se zúčastní 4 třídy školy.

Uskutečňované aktivity jsou především tyto:

  1. přednáška o sportech osob se speciálními potřebami spojená se soutěžním kvizem, většinou s účastí sportovce se zdravotním postižením,
  2. základní mobilita bez zrakové kontroly,
  3. základní mobilita na vozíku (využití mechanických či elektrických vozíků při překonávání běžných architektonických bariér v prostorách školy a bezprostředním okolí,
  4. sporty osob se zrakovým postižením – goalball, judo atp.
  5. sportovní hry osob s tělesným postižením – basketbal na vozíku, florbal na vozíku, házená na vozíku, rugby na vozíku.
  6. boccia, curling, laserová střelba.

 

Mgr. Vladimír Valach

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo