Vaše zařízení není podporováno!

Fiktivní firma je označení pro simulovanou společnost, která je vedená jako skutečná. Má svoji organizační strukturu, žáci pracují v jednotlivých odděleních — marketingové, personální, právní, obchodní. Práce ve fiktivní firmě cíleně propojuje jednotlivé odborné předměty a tím vytváří mezipředmětové vztahy. Konkrétně se jedná o výuku informačních technologií, elektronické a písemné komunikace, ekonomiky, účetnictví, marketingu, managementu, ale i českého jazyka a cizích jazyků. V této moderní duální výuce se žáci učí také sociálním dovednostem, jako je komunikace, flexibilita, spolupráce, motivace, zodpovědnost a vedení týmu. Je žádoucí, aby teoretické znalosti žáci propojovali se znalostmi praktickými. Během školního roku se účastní veletrhů, kde se setkávají s dalšími firmami středních škol z celé republiky a mohou si porovnat svoje znalosti. Pořádané veletrhy jsou jak na úrovni regionální i mezinárodní.

Ve dnech 12.—13. prosince 2018 se konal již 23. ročník regionálního veletrhu v Plzni. Účastnilo se ho celkem třicet fiktivních firem z různých středních škol. Naše fiktivní firma Salon N-G, s.r.o. se zde zapojila do soutěží o nejlepší prezentaci, stánek a katalog.

V soutěži o nejlepší prezentaci v českém a anglickém jazyce se umístila na 4. místě.

Šárka Hlinovská, učitelka fiktivní firmy

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo