Vaše zařízení není podporováno!

Další výročí v "osmičkovém" roce

 

Šedesát let. Z pohledu obecné historie zcela bezvýznamný okamžik mnohonásobně kratší než mžiknutí oka.

Šedesát let v životě člověka - jak to jen napsat? Takový normální věk.

Šedesát let nepřerušené partnerské spolupráce české a slovenské střední školy – rarita nebo historická událost? Možná obojí.

 

Tak dlouhá spolupráce předpokládá dvě životaschopné školy, které dokáží dospět ke svým šedesátým narozeninám či spíše oslavit narozeniny ještě „dospělejší“. Po celou tuto dlouhou dobu musí být řízeny osvíceným vedením a stále musí disponovat početnou skupinou obětavých učitelů se zájmem udržovat a rozvíjet tradice. Musí být schopny odolat pokušením  "historie" bourat nebo alespoň měnit vztahy.

 

V roce 1958 došlo k uzavření partnerské spolupráce mezi tehdejším Gymnáziem Rokycany a Štátnym gymnáziom v Trnavě. Cílem bylo každý rok střídavě zabezpečit cestu poměrně početné skupiny studentů a učitelů k přátelům v partnerském městě, kteří připravili pro své hosty čtyřdenní program. Studenti tak dostali možnost seznámit se s městem a regionem svých přátel, změřit síly ve sportovních soutěžích, prezentovat své dovednosti na poli umění či dokonce dramatické tvorby. Důležité pak bylo poznávání nových kamarádů a navázání nových vztahů.

 

Mezi roky 1958 a 2018 se rokycanští studenti třicetkrát stali hosty trnavského gymnázia, které do roku 1989 několikrát změnilo svůj název, a třicetkrát hostili v Rokycanech studenty a učitele spřátelené školy.

 

Bez ohledu na  výkyvy historické, politické a společenské ( a že jich za těch šedesát let nebylo málo) střelka kompasu na trase Rokycany – Trnava bez zaváhání ukazovala stále jedním směrem – na podzim jedou Rokycanští do Trnavy anebo Trnavští do Rokycan. A nic tomu nemůže zabránit. A také nezabránilo.

 

Před několika dny jsme na Gymnáziu a Střední odborné škole v Rokycanech přivítali téměř padesát studentů a učitelů Gymnázia Jána Hollého v Trnavě. Byl pro ně připraven program směřující k poznání zajímavostí města Rokycany i celého regionu, studenti se "střetli" ve sportovních soutěžích, na několik hodin se stali žáky naší školy a absolvovali vyučovací hodiny českého jazyka a biologie, zúčastnili se individuálních programů, které pro ně připravili jejich hostitelé, případně rodiny hostitelů. Všichni pak byli přijati na rokycanské radnici představiteli města.

 

Kruh šedesáti let vzájemné spolupráce se tak uzavřel. Ale jen na okamžik. Brzy bude znovu otevřen a začne příprava na jedenašedesáté setkání. Tentokrát v Trnavě. Budeme hledat další aktivity a způsoby, jak umožnit našim studentům poznávat historii, tradice i život lidí na Slovensku.

 

V těchto dnech uplyne sto let od ode dne, kdy byl založen společný stát Čechů a Slováků. Více než čtvrtstoletí tento stát již neexistuje. Letošní čtyřdenní pobyt slovenských přátel a hlavně dlouhé loučení studentů s novými kamarády znovu potvrdily, že k sobě máme možná daleko blíže, než si vůbec uvědomujeme.

 

A že dnes žijeme každý v jiném státě? To přece vůbec nevadí.

 

PaedDr. Zdeněk Záhrobský

Gymnázium a SOŠ Rokycany

 

 

     

    

    

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo