Vaše zařízení není podporováno!

Gymnázium a SOŠ Rokycany otevírá pro školní rok 2020/2021novou třídu 4letého gymnázia vyučovanou podle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech".

Třídy vyučované v tomto oboru přichází s konceptem, který je typický pro zahraniční školy, tzn. není zaměřen na to, že učitel se snaží při vyučovacích hodinách „vše probrat“. Naopak pracuje s vnitřní motivací žáků, je založen na diskuzi a komunikaci s žáky, na přemýšlení, aplikaci poznatků. Tento systém také výrazně posiluje vlastní odpovědnost žáka za jeho výsledky vzdělávání. 

1. a 2. ročníku jsou předměty, které posilují mezipředmětové vazby, např. Stavba hmoty (to je atomární fyzika a chemie), Regiony v souvislostech (geografie a moderní dějiny zároveň vyučované tandemově), Organismy a prostředí

Zároveň jsou v učebním plánu předměty, které myslí na osobnostně sociální rozvoj (Sebepoznání a OSV) nebo na rozvoj komunikačních kompetencí (Diskuze a komunikace).

Od 3. a 4. ročníku pojede třída podle světového programu IB DP (https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/), žák si zvolí seminářovou formou 3 předměty o dotaci 3  hodiny týdně (tzv. Standard level - SL) a 3 předměty o dotaci 5 hodin týdně (Higher level - HL) z takzvaného hexagonu (6 skupin předmětů).

Konkrétní předměty jsou patrné z učebního plánu, který si můžete stáhnout v tomto odkazu.

  1. předmět – Language And Literature - Czech Literature A 
  2. předmět – Language Acquisition - English B
  3. předmět – „Science“ – Biology, Physics, Chemistry, Environmental systems and societes
  4. předmět – „Individuals and societies“ – Geography, History, Economics, Environmental systems and societes
  5. předmět – „Mathematics“ – Analysis and Approaches (M pro matematiky),  Applications and Interpretation (M pro nematematiky, zaměřená na aplikovanou matematiku).
  6. předmět si vybere další předmět z 1.-4. skupiny.

K tomu se dále učí:

Theory of Knowledge – teorie poznání, metodologie, metody vědecké práce,...

Extended Essay – žáci k maturitě píšou vědeckou práci do 4000 slov

Creativity, action, service – mimoškolní činnost, která propojuje teorii s praxí (různé činnosti)

 Předměty v 1. a 2. ročníku budou vyučovány v Aj úplně, částečně nebo vůbec (třeba Čj nebo česká literatura, kde to nedává smysl), v IB DP od 3. ročníku se potom vyučuje vše v Aj (kromě Čj logicky).

Žáci mohou končit studium českou státní maturitou. Dostaneme-li akreditaci IB World School (administrativní záležitost), budou moci skládat IB DP, které je celosvětově uznávanou maturitní zkouškou, plně uznávanou i na našich VŠ (někde dokonce zohledněnou při přijímacích zkouškách).

Ve třídě bude maximálně 20 žáků, tak aby výuka byla efektivní.

Přijímací zkoušky se konají dle jednotného zkušebního schématu 12. nebo 13. 4. 2020 

Školní přijímací zkouška z Aj (očekávaná úroveň B1-B2) se koná 12. nebo 13. 4. 2020 (ve stejný den jako JPZ - dle úpravy MŠMT v důsledku Covidových opatření).

Na všechny přijímací zkoušky pořádáme přípravné kurzy.

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo