Vaše zařízení není podporováno!

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek Gymnázium 4leté podle ŠVP Inspirace a vzdělávání v souvislostech   Informační schůzka pro...

Gymnázium a SOŠ Rokycany otevírá pro školní rok 2020/2021 novou třídu 4letého gymnázia vyučovanou podle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech".

Ve stručnosti o co v tomto oboru jde:

Třídy vyučované v tomto oboru přichází s konceptem, který je typický pro zahraniční školy, tzn. není zaměřen na to, že učitel se snaží při vyučovacích hodinách „vše probrat“. Naopak bude pracovat s vnitřní motivací žáků, bude založen na diskuzi a komunikaci s žáky, na přemýšlení, aplikaci poznatků. Tento systém také výrazně posiluje vlastní odpovědnost žáka za jeho výsledky vzdělávání. 

1. a 2. ročníku jsou předměty, které posilují mezipředmětové vazby, např. Stavba hmoty (to je atomární fyzika a chemie), Regiony v souvislostech (geografie a moderní dějiny zároveň vyučované tandemově), Organismy a prostředí

Zároveň jsou v učebním plánu předměty, které myslí na osobnostně sociální rozvoj (Sebepoznání a OSV) nebo na rozvoj komunikačních kompetencí (Diskuze a komunikace).

Od 3. a 4. ročníku pojede třída podle světového programu IB DP (https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/), žák si zvolí seminářovou formou 3 předměty o dotaci 3  hodiny týdně (tzv. Standard level - SL) a 3 předměty o dotaci 5 hodin týdně (Higher level - HL) z takzvaného hexagonu (6 skupin předmětů).

Konkrétní předměty jsou patrné z učebního plánu, který si můžete stáhnout v tomto odkazu.

  1. předmět – Aj nebo Čj (v případě že si zvolí Aj 3 hodiny SL nebo 5 hodin HL bude k tomu chodit ještě na 2 hodiny Čj, v případě, že se zvolí Čj 3h. SL/ 5h HL bude chodit na 2 hodiny Aj)
  2. předmět – druhý jazyk (Šj, Nj, Fj)
  3. předmět – „Science“ – Biologie, Fyzika, Chemie nebo Environmental systems and societes
  4. předmět – „Individuals and societies“ – Geografie, Historie, Ekonomika  a znovu Environmental systems and societes
  5. předmět – „Mathematics“ – Analysis and Approaches (M pro matematiky),  Applications and Interpretation (M pro nematematiky, zaměřená na aplikovanou matematiku).
  6. předmět si vybere další předmět z 1.-4. skupiny.

 K tomu se dále učí:

Theory of Knowledge – teorie poznání, metodologie, metody vědecké práce,...

Extended Essay – žáci k maturitě píšou vědeckou práci do 4000 slov

Creativity, action, service – mimoškolní činnost, která propojuje teorii s praxí (různé činnosti)

 Předměty v 1. a 2. ročníku budou vyučovány v Aj úplně, částečně nebo vůbec (třeba Čj nebo česká literatura, kde to nedává smysl), v IB DP od 3. ročníku se potom vyučuje vše v Aj (kromě Čj logicky).

Žáci mohou končit studium českou státní maturitou. Dostaneme-li akreditaci IB World School (administrativní záležitost), budou moci skládat IB DP, které je celosvětově uznávanou maturitní zkouškou, plně uznávanou i na našich VŠ (někde dokonce zohledněnou při přijímacích zkouškách).

Ve třídě bude maximálně 20 žáků, tak aby výuka byla efektivní.

Přijímací zkoušky se konají dle jednotného zkušebního schématu (14.4 a 15.4.).

Školní přijímací zkouška z Aj (očekávaná úroveň B1-B2) se koná 17.4.2020.

Na všechny přijímací zkoušky pořádáme přípravné kurzy.

K dispozici je prezentace s dalšími informacemi, v tomto odkazu.

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo