Vaše zařízení není podporováno!

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek Gymnázium 4leté podle ŠVP Inspirace a vzdělávání v souvislostech   Informační schůzka pro...

9.6.2020 Informace k zahájení dobrovolné výuky od 11.6.2020

Již ve čtvrtek začíná dobrovolná docházka žáků do školy. 

Chtěl bych připomenout, že i přes postupně se rozvolňující pravidla, stále platí materiál MŠMT s názvem „Ochrana zdraví na SŠ…“.

Tento materiál připomíná, že omezení počtu žáků ve třídě na 15 je nadále v platnosti, stejně jako hygienická pravidla (mytí rukou, dezinfekce) a nošení roušky ve společných prostorech.

Chtěl bych proto poprosit všechny žáky, aby se snažili tato pravidla dodržovat, tedy aby zejména:

  1. dodržovali hygienická pravidla,
  2. nosili roušku ve společných prostorách,
  3. se bezdůvodně nezdržovali při příchodu do školy před budovou a nevytvářeli skupinky,
  4. dodržovali bezpečnou vzdálenost od ostatních osob před školou i ve vnitřních prostorách školy.

Rozvrh konzultací je připraven tak, aby nedošlo ke shromáždění více než 15 osob v jedné učebně. U vstupu do školy, stejně jako v učebnách a na toaletách je pak přítomna dezinfekce Anticovid.

Docházka do školy slouží jako konzultace; žáci se mohou doptávat na věci, které pro ně byly při distanční formě obtížné. V průběhu konzultací nebudou v souladu s pokynem ředitele školy „Hodnocení žáků ve 2. pololetí“ doplňovány podklady pro klasifikaci, pokud o ně žák vyučujícího sám nepožádá.

Pavel Vlach, ředitel školy

1.6.2020 Zahájení dobrovolné výuky pro všechny ročníky, organizace závěru školního roku

Na základě schváleného návrhu MŠMT o otevření škol pro všechny žáky sděluji, že dobrovolná docházka žáků začne 11.6.2020 na základě připraveného rozvrhu hodin (viz odkazy níže).

Výuka formou konzultací a třídnických hodin proběhne ve dnech 11.6., 12.6., 18.6., 19.6. V tento den proběhne také tradiční Beach Party pro gymnázium a zájemce ze SOŠ.

Klasifikace bude ukončena k 19.6.2020. Pro klasifikaci ve 2. pololetí platí pravidla uvedená v pokynu ředitele zde.

Období mezi 23.6.2020 a 25.6.2020 bude využito s třídním výletům, exkurzím a dalším akcím.

Předání vysvědčení proběhne 26.6.2020.

Na dny 29.6.2020  a 30.6.2020 vyhlašuji volno ředitele školy z organizačních důvodů - zahájení stavebních prací na několika stavbách.

Rozvrh hodin pro žáky gymnázia

Rozvrh hodin pro žáky SOŠ 

 

22.5.2020 Přijímací zkoušky

V sekci "Pro uchazeče" byly vloženy nové informace o přijímacím řízení.

 

11.5.2020 Online přípravné kurzy na PZ

Pro žáky, kteří jsou účastníky přípravných kurzů na přijímací zkoušky a pro žáky, kteří budou u nás konat PZ, jsme připravili online podporu.

Harmonogram kurzů a postup pro přístup do výukových skupin: zde

 

4.5.2020 Nástup maturitních ročníku k prezenčnímu studiu ve škole od 11.5.2020

Na základě pokynu MŠMT bude od 11.5.2020 umožněn dobrovolný přístup žáků maturitních ročníků do školy. V rámci této nepovinné docházky budu žáci připravováni na maturitní zkoušku. Na základě rozeslaného dotazníku jsme pro vás
připravili rozvrhy hodin; podle těchto rozvrhů budou poskytovány žákům konzultace ve třech týdnech, tj. od 11.5. – 29.5.2020. 

Dle dnešního sdělení MŠMT od 1.6.2020 začínají maturitní zkoušky didaktickými testy. Podrobné informace k zajištění
maturitní zkoušky včetně organizace na naší škole budou vypracovány v následujícím týdnu.

Související dokumenty:

Pokyn ředitele školy k nástupu maturantů od 1.5.2020: zde

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti: zde

Dokument MŠMT Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020zde

 

24.4.2020 Informace o organizaci školního roku v roce 2019/2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Vyhláška je ke stažení zde.

Konkrétní opatření týkající se naší školy budou vydána 30.4.2020.

 

Informace o přijímání ke vzdělání na SŠ a ukončování SŠ v roce 2019/2020 

Tyto skutečnosti řeší nový zákon 135/2020 Sb. Tento zákon přináší výše uvedené informace MŠMT. Text zákona a vysvětlující informace je k dispozici zde. 

 

Informace ministra školství Roberta Plagy, 23.3.2020, 10.00

Ministr školství apeloval na revizi plánu náhradní výuky, tak aby byl zaměřen na procvičování a profilové předměty žáků.

Dále ministr avizoval změny harmonogramu a organizace maturitních (JMZ) a přijímacích zkoušek (JPZ) takto:

Shrnutí tiskové konference: JPZ a JMZ se odkládají na neurčito, důležitý je termín znovuotevření škol. Mění se také organizace JPZ a JMZ (viz dále).

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

Harmonogram: JPZ zahájeny nejdříve 14 dní po otevření škol.

Organizace: JPZ proběhnou pouze jednokolově (jeden řádný termín a jeden náhradní termín zkoušky). Dále stejná organizace jako doposud, pouze dojde ke zkrácení lhůt, aby byly přijímazí zkoušky včas vyhodnoceny.

Úprava maturitních zkoušek (JMZ):

Harmonogram: JMZ zahájeny nejdříve 21 dní po otevření škol.

Organizace: JMZ proběhnou bez písemné části Čj a cizích jazyků, didaktické testy budou opravovány ve škole, nikoliv centrálně. 

Pokud nebudou školy otevřeny do 1.6.2020, platí nouzový scénář: JMZ bude hodnocena na základě průměru na posledních třech vysvědčeních.

S rektory VŠ se řeší úprava termínů a podmínek přijímacího řízení na VŠ.

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (viz hlavní článek na této stránce) se do odvolání:

  • zrušuje docházka žáků do školy, 
  • zrušují přípravné kurzy na přijímací zkoušky.

Přípravné kurzy budou přeloženy na dobu 14 dní před konáním přijímacích zkoušek.

Během začátku příštího týdne bude zabezpečena náhradní výuka distanční formou - vyučující se prostřednictvím emailů nebo zpráv v systému Bakaláři spojí se žáky a zadají jim práci.

Na základě nočního plošného uvalení karantény upravuji režim školy následujícím způsobem:

1. žáci mají přístup do budovy zakázaný,

2. všichni pracovníci, kteří mohou pracovat z domova, pracují z domova,

3. ve škole je na telefonu přítomná služba každý den mezi 8.00-12.00.

Informace z jídelny:

Vzhledem k situaci se tento měsíc nebude strhávat inkaso.

 

Pavel Vlach, ředitel školy

 

 

 

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo