Informace k přijímacím zkouškám

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Sděluji, že školní přijímací zkouška z Aj pro obor 4leté gymnázium dle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech" se koná (dle nařízení MŠMT) ve stejný den jako JPZ, tedy 3. a 4. května v řádném termínu a 2. a 3. června v termínu náhradním.

Dále sděluji, že přijímací jednotné přijímací zkoušky budou vykonávat všechny obory studia, protože v termínu do 8.3.2021 nebylo rozhodnuto jinak. Důvodem je počet přihlášek a jednotný postup (až na výjimky v některých oborech) pro všechny SŠ zřizované Plzeňským krajem.

Žáci přihlášení do obor 4leté gymnázium dle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech" mohou ještě odevzdat své portfolio do dne konání (včetně) přijímacích zkoušek. Obsah portfolia a jeho forma je popsána v tomto dokumentu na straně 2: https://www.gasos-ro.cz/web/images/dokumenty/kriteria2021.pdf

Žákům budou včas zaslány pozvánky k přijímacím zkouškám s potřebnými údaji.

Pavel Vlach, ředitel školy

 

 

 

 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search