Přihláška ke studiu na SŠ do 1. 3. 2022

Přihlášku na přijímací zkoušky odevzdejte osobně, zasílejte poštou nebo zasílejte prostřednictvím datové schránky do 1. 3. 2022 (včetně).

Adresa pro osobní i písemné doručení:

Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany

Kritéria přijetí ke studiu: https://www.gasos-ro.cz/cs/pro-uchazece/kriteria-prijeti-ke-studiu-pro-skolni-rok-2022-2023

Konkrétní skladba přijímacích zkoušek (včetně způsobu zpracování portfolií pro obor "anglické gymnázium"): https://www.gasos-ro.cz/images/skola/prijimacky/skladba-prijimaciho-rizeni-2022.pdf

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory: 1. termín - úterý 12. dubna 2022, 2. termín - středa 13. dubna 2022
Osmileté obory: 1. termín - úterý 19. dubna 2022, středa 20. dubna 2022
Náhradní termín pro všechny obory: 1. termín - 10. května 2022, 2. termín - 11. května 2022!

 

Termíny školní přijímací zkoušky pro obor 4leté gymnázium dle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech"

1. termín - úterý 19. dubna 2022, středa 20. dubna 2022
Náhradní termín: 1. termín - 10. května 2022, 2. termín - 11. května 2022!
 
Pavel Vlach, ředitel školy

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search