PŘÍPRAVNÉ KURZY

V rámci přijímacího řízení musí žáci konat povinné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky a jejích aplikací.
Přihláška ke kurzům je k dispozici zde//bude zveřejněna v 12/2021

Uchazeči o studium ve 4letém oboru gymnázia podle ŠVP "Poznání a inspirace v souvislostech" musí také vykonat školní přijímací zkoušku z AJ. Pro tento obor budou probíhat i přípravné kurzy na školní přijímací zkoušku z anglického jazyka.

Náplní kurzů je zopakování učiva podle RVP ZŠ a příprava žáků na tyto přijímací zkoušky. Žáci si vyzkouší různé typy testových úloh, získají tak testovou zkušenost a seznámí se se strategií řešení typových úloh testů. Na každou lekci obdrží žáci studijní materiály.
Kurzy jsou zatím plánovány jako prezenční, dvouhodinové. V „šedých“ týdnech budou probíhat online konzultace vyučujících – každý lektor si určí termín tak, aby konzultace proběhla do začátku následujícího prezenčního kurzu. V „červeném“ týdnu probíhají jednotné přijímací zkoušky, resp. školní přijímací zkouška z Aj. Kurzy případně proběhnou i v distanční podobě, nebude-li možné je konat ve formě prezenční.

Harmonogram přípravných kurzů v roce 2022

//bude upřesněno v 12/2021

Rozpis termínů

//bude upřesněno v 12/2021

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search