PROJEKT STUDENTŮ G+SOŠ ROKYCANY ve spolupráci se Skautským institutem a Krajským úřadem Plzeňského kraje

Již dvě skupiny studentů Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech se zapojily do projektu Skautského institutu, který při péči o přírodní lokality propojuje odborníky, skupiny mládeže a správce cenných přírodních lokalit. Projekt “Patronáty Skautského institutu” vznikl před čtyřmi lety jako účinný způsob vedoucí mládež k zájmu o cenné přírodní lokality, péči o ně a k poznávání nejrůznějších biotopů. Z Prahy se projekt rozšířil do několika krajů, dokázal se rozrůst i mimo skautskou organizaci a přitáhnout k ochraně přírody školní kolektivy.

Jedním z míst, nad kterými rokycanští studenti převzali patronát, jsou vlhké louky se vzácnou květenou, nacházející se v blízkosti Hrádku u Rokycan. Hrádecká bahna jsou přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou, kde mohou milovníci botaniky obdivovat například prstnatec májový, kruštík bahenní, či srpnatku fermežovou. V průběhu května a června studenti navštívili Hrádecká bahna hned dvakrát. Poprvé s zaměstnankyní Krajské úřadu v Plzni, paní Ing. Lenkou Pivoňkovou, která je seznámila s výjimečností tohoto území a nastínila plán péče o lokalitu. Druhá výprava proběhla koncem června, kdy již skupina studentů odvedla několik hodin práce při likvidaci invazního druhu křídlatky. V podzimním období by se měli studenti na místo vrátit, zhodnotit výsledky zásahu a pomoci při obnově historických odvodňovacích stružek, kterými je lokalita protkaná.Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search