SOČ ve školním roce 2021/2022

Po 2 letech distančního soutěžení kvůli pandemii Coronaviru proběhla SOČka opět jako setkání perspektivních autorů odborných prací tváří v tvář. Do krajského kola 27.04.2022 na Gymnáziu L. Pika v Plzni postoupilo z naší školy 9 autorů (přibližně čtvrtina všech účastníků), kteří úspěšně obhájili své práce ve školním i okresním kole.

Krajské kolo 

Výsledky:
1. místo s postupem do celostátního kola
Dalibor Kulle, Tereza Krocová, Karel Císař, Václav Mitáček

1. místo bez postupu
Adéla Adamcová

2. místo s licitací o postup
Jakub Lipka

2. místo bez postupu
Martin Němeček

3. místo
Filip Zajíc

5. místo
Matěj Putík

 

 

Karel Císař bezchybně prezentoval práci Co se může skrývat za torzem deníku legionáře Jaroslava Mošny?

 

Adéla Adamcová a Václav Mitáček dokázali, že jejich práce Stanovení vápenatých a hořečnatých iontů v různých typech vod a Motýli skupiny Rhopalocera v okolí obce Terešov je možné neustále vylepšovat a vybojovali oba první místa. K postupu do celostátního kola byla ale doporučena pouze práce Václava Mitáčka.

 

Filip Zajíc vášnivě diskutoval a občas i nesouhlasil s názorem poroty na využití poezie k výuce německého jazyka, Tereza Krocová přesvědčila porotu svým fundovaným a velmi kultivovaným projevem o postupu do celostátního kola s prací Obraz historických výročí na sociálních sítích vybraných politických stran a jejich představitelů.

Jakub Lipka bravurně zodpovídal dotazy porotců, ale distanční forma prezentace zvolená kvůli jeho účasti na celostátním kole biologické olympiády určitě nepřispěla k vyšší kvalitě prezentace práce Mihule potoční v Krkonoších

 

Dalibor Kulle byl pochválen porotou za stoprocentní podíl na vytvoření stroje k výrobě filamentu pro 3D tiskárny z drcených PET lahví, Martin Němeček velmi odborně diskutoval nad dalšími možnostmi rozvoje svého systému pro školní informační billboardy, Matěj Putík předvedl v oboru elektrotechnika jednu z nejlepších prezentací práce s názvem Ambientní LED osvětlení.

 

Právě na prezentacích autorů ze SOŠ byl vidět výrazný kvalitativní posun nejen ve srovnání se školním kolem soutěže, ale i s předchozími ročníky. Jeho příčinou byla nejen motivace autorů uspět, ale významnou měrou k tomu přispěli porotci školního a okresního kola – tedy vyučující naší školy svými návrhy korekcí textů prací i prezentací. Prezentace prací žáků 4.I byly letos naprosto srovnatelné s prezentacemi gymnazistů. I proto si Martin, Dalibor i Matěj plně zasloužili odpuštění praktické maturitní zkoušky. Gymnazisté tuto výhodu nemají, ale po třech generálních zkouškách před porotami SOČ budou zcela určitě schopni prezentovat své práce před maturitní komisí bez jakéhokoli zaváhání. Všichni autoři skvěle reprezentovali školu a ukázali, že jsou schopni vytvořit a obhájit práce, které mají smysl i praktický dopad. K tomu přispěli nemalou mírou i vedoucí jejich prací, kterým za to náleží velký dík. Jména autorů, vedoucích všech prací i porotců obou předchozích soutěžních kol najdete ve výsledkové tabulce.

 

  

Celostátní kolo

Jakub Lipka nakonec do celostátního kola nepostoupil a ze čtyř nominovaných autorů se zúčastnili pouze dva, protože dvěma zbývajícím kolidovala SOČka 10.–⁠12.06. s termínem přijímacích zkoušek na vysokou školu. Organizátoři nejvyššího kola soutěže totiž ani po dlouholetých stížnostech organizátorů nižších kol SOČ nepochopili, že není vhodné, aby termín celostátního kola soutěže zasahoval do termínů přijímacích zkoušek řady vysokých škol. Autory prací SOČ jsou na naší škole výhradně žáci maturitního ročníku, kteří v tomto případě dají zcela logicky přednost úspěchu v přijímacím řízení před reprezentací školy, jejímiž žáky už vlastně ani nejsou. Naši dva poslední reprezentanti sice nevybojovali umístění mezi nejlepšími, ale rozhodně vzorně reprezentovali naši školu. Komise historie dokonce prohlásila, že již dlouho neměla tak těžkou roli, protože práce mají velmi vysokou a vyrovnanou úroveň a každou z nich si dovede představit mezi nejlepšími třemi v některých minulých letech.
 

Václav Mitáček obsadil 14. místo a Karel Císař 13. místo. Gratulujeme k umístění a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Výsledkovou listinu celostátního kola je možné najít na webu SOČ.

Úspěch našich autorů v krajském kole SOČ přispěl nemalou měrou k opakovanému umístění Gymnázia a SOŠ Rokycany na prvním místě mezi školami ve výsledcích soutěží. Tak úspěšní jako žáci naší školy nebyli ani žáci plzeňských gymnázií a gymnázií v Klatovech nebo v Domažlicích.
 
 
Vladimír Valach, garant školního a okresního kola SOČ
 Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search